Aktuelle studieordninger for Klassisk arkæologi

NB. Læs her først

Studerende på Det Humanistiske Fakultet er, ud over reglerne i deres studieordning, underlagt følgende regler:


Bacheloruddannelser

Kandidatuddannelser

Tilvalg

BA-niveau

KA-niveau

Propædeutik

Nedenstående ordninger gælder for studerende på fjernundervisningen indskrevet via Åbent Universitet.