Aktuelle studieordninger for It og sprog

Studerende på Det Humanistiske Fakultet er, ud over reglerne i deres studieordning, underlagt følgende regler:


Tilvalg

BA-niveau