Aktuel studieordning for interkulturelle markedsstudier

Studerende på Det Humanistiske Fakultet er, ud over reglerne i deres studieordning, underlagt følgende regler:


Kandidatuddannelse