Dansevidenskab

Reglerne for studieaktivitet, tilmelding til kurser og eksamen samt tilvalg på bacheloruddannelsen beskrives i dette tillæg til alle studieordninger på Det Humanistiske Fakultet.

Tillægget erstatter reglerne på de pågældende områder beskrevet i nedenstående studieordninger. Gælder for alle studerende indskrevet før 1. september 2019. 


Tilvalg

KA-niveau

Kandidatuddannelse

  • Nordic MA in Dance Studies (No-MA-ds). For at læse No-MA-ds skal man indskrives ved et af de tre nordiske samarbejdsuniversiteter. Find yderligere oplysninger på No-MA-ds' hjemmeside.