Dansevidenskab

OBS: På grund af coronavirus kan din sommereksamen være omlagt. Hvis din prøveform er ændret, får du besked direkte i din KU-mail. Hvis syge-/omprøven i august er ændret, får berørte studerende direkte besked om dette via deres KU-mail i starten af august.
Læs mere på: Studieinformation Corona FAQ > eksamen

 

Reglerne for studieaktivitet, tilmelding til kurser og eksamen samt tilvalg på bacheloruddannelsen beskrives i dette tillæg til alle studieordninger på Det Humanistiske Fakultet.

Tillægget erstatter reglerne på de pågældende områder beskrevet i nedenstående studieordninger. Gælder for alle studerende indskrevet før 1. september 2019. 


Tilvalg

KA-niveau

Kandidatuddannelse

  • Nordic MA in Dance Studies (No-MA-ds). For at læse No-MA-ds skal man indskrives ved et af de tre nordiske samarbejdsuniversiteter. Find yderligere oplysninger på No-MA-ds' hjemmeside.