10. juli 2015

Udvikling af Frederiksværk med fokus på landskab, værk og by

bystudier

I september 2013 udskrev Halsnæs Kommune i samarbejde med Realdania konkurrencen ”Stålsatte Byrum” med det formål at ”[…] sætte nye standarder for, hvorledes man med afsæt i den bygningskulturelle arv kan løfte og udvikle en by som Frederiksværk […] og koble formidling af fabriks- og industrihistorie med byudvikling.” Opgaven var således gennem denne kobling at skabe lokal identitet og helhedsorientret planlægning i Frederiksværk, styrke byens oplevelsesøkonomi og tiltrække flere turister.

Martin Zerlang

Konkurrencens jury udvalgte i maj 2014 enstemmigt vinderen efter to konkurrencerunder: SLETH Arkitekter og Planlæggere, Erik Brandt Dam Landskab, Moe Ingeniørfirma og tre konsulenter, heriblandt professor Martin Zerlang, der bidrog til vinderforslaget som kulturhistorisk ekspert. Vinderprojektet tager udgangspunkt i, at Frederiksværk - Danmarks første industriby - med 300 års historie har en rig, industriel kulturarv, der er ”en medspiller i byens udvikling” og ”katalysator for en levende identitet”. Martin Zerlang har i hovedsagen forfattet teksten i vinderforslaget.

Vinderforslagets indhold

Gennem en tværfaglig idéudviklingsproces med arkitek­terne bidrog Martin Zerlang til at skabe et forslag, som ved at aktivere den industrielle kulturarv genskaber forbindelserne mellem fortid og nutid. Fx har byens kanaler fra 1700-tallet, der blev etableret for at producere energi og levere kølevand til stålværkerne, en fremtrædende plads i forslaget. Kanalerne fungerer som et landskabeligt åløb og styrker samtidig fokus på varige energikilder. Med reference til lokale landskabsmalerier af bl.a. J. Th. Lundbye (1818-48) viser forslaget vejen til udvikling af byen som en del af et unikt landskab med fjord, sø og skov.

Vinderforslaget konkretiserer desuden en vision om at udvikle Frederiksværk som en selvforklarende by, hvor man mærker byens identitet umiddelbart og fornemmer dens sammenhæng både i det historiske længdesnit og i det aktuelle tværsnit. Det første konkrete skridt vil være at (gen-)etablere kobbervalseværket, ikke som et museum, men som et eksperimentarium med rum til børns og unges udfoldelse, hvor værkets historiske dybde træder i forbindelse med den nutidige dynamik.

Ud over det arkitektoniske og landskabelige indeholder forslaget både organisatorisk udvikling med fx dannelse af borgerlaug, der skal drive byudviklingsprojekter, og styrkelse af byens identitet og brand gennem aktiviteter og events med reference til stålindustrien som fx:

  • Frederiksværk Ironman; konkurrence, der løfter byens arbejdersportskultur ind i nutiden.
  • Åbent værk; eksperimentarium i det gamle kobbervalseværk, som formidler industrikulturen ved at give borgere og turister mulighed for at komme helt tæt på de mytiske stålværker, kraner og store maskiner. ”De gigantiske strukturer og lyden af stål, der forarbejdes i valsestolen, har været hele byens liv og dominerer stadig”.
  • Frederiksværk Lysfestival, hvor førende lysdesignere skal få de stærke egenskaber ved landskab, værk og by til at træde yderligere i karakter.

Impact

Allerede det at vinde arkitektkonkurrencen indebærer stor samfundsimpact, da det betyder, at projektet bliver ført ud i livet. Derudover anfører juryen, at forslaget med dets fire formidlingsstrategier (fysisk, digital, stratetisk, kulturel) leverer en i international sammenhæng inspirerende bæredygtig model for byudvikling, der ser kultur og arkitektur som elementer, der understøtter hinanden.

Læs mere

Vinderprojektet ”Landskab, værk og by”