10. april 2015

Kulturkurser for erhvervsliv, myndigheder mv.

kulturkurser

Forskerne ved Institut for Tværkulturelle og Regionale Studier har ekspertviden om kulturforhold inden for en række lande og regioner af relevans for både de danske myndigheder, internationalt orienterede virksomheder og andre organisationer. Det gælder fx Centralasien, Indien, Iran, Japan, Kina, Mellemøsten, Nordafrika og Rusland.

Kulturkurserne opkvalificerer fx virksomhedsledere med henblik på deres samarbejde med virksomheder, underleverandører, kunder mv. i udlandet. De forskere og investeringsrådgivere, der underviser på kurserne, har en opdateret viden om bestemte lande og regioner. Investeringsrådgiverne har en specifik viden om erhvervsforholdene, mens forskerne i undervisningen trækker på både deres teoretiske baggrund i sprog- og kulturstudier og deres feltstudier. De holder sig derudover a jour med den aktuelle politiske og socioøkonomiske udvikling ved at se tv og læse aviser og hjemmesider på japansk, kinesisk, indisk, iransk, arabisk, hebraisk, russisk, osv. Endvidere har de et sikkert blik for samspillet mellem danskerne og de pågældende befolkninger.

Her følger et udpluk af virksomheder og organisationer, der i 2014 modtog undervisning: Siemens (kursus om Rusland), Eksport Kredit Fonden (kurser om Japan), Pandora (kurser om Thailand og Japan), Dansk Flygtningehjælp (foredrag om konflikten i Syrien), Center for Ledelse (thai kulturforståelse), Den Canadiske Ambassade i København (kursus om den danske velfærdsmodel).

Kulturkurserne klæder ambassadører, konsuler og deres medarbejdere på, før de udsendes til ambassader og konsulater verden over. Udenrigsministeriets Kompetencecenter (UMKC) har indgået en samarbejdsaftale med kulturkurser.dk om levering af kurser i kulturforståelse, og alene i 2014 rekvirerede UMKC kurser om følgende lande og regioner: Pakistan, Indien, Japan, Sydasien, Sydøstasien, Indonesien, Vietnam, Kina, Korea, Mellemøsten, Egypten, Saudi-Arabien og Israel.

Impact

Kulturkurser.dk giver danske diplomater samt erhvervs- og organisationsfolk aktuel, forskningsbaseret viden om erhvervsliv, kulturforskelle, religion, politik og samfundsforhold generelt. Specifikt drejer kurserne sig fx om forhandlingskultur, bureaukrati, korruption, infrastruktur, kønsroller, fordomme, retorik og humor i de befolkninger, som danskerne skal i dialog med.

Denne viden styrker kursusdeltagernes muligheder for effektivt og konstruktivt at kommunikere med mennesker i andre kulturer, og den reducerer risikoen for misforståelser og samarbejdsproblemer baseret på mangel på kulturforståelse.

Læs mere

kulturkurser.dk