30. marts 2016

Forståelse af kultur og religion i Mellemøsten

kulturforskning

Globalisering, urbanisering, migration, teknologisk udvikling osv. øger behovet for, at mennesker og samfund i forskellige kulturer og verdensdele forstår hinanden. Vores forståelse af folk og begivenheder i Mellemøsten forudsætter dels kendskab til klassiske, islamiske tekster og historie, dels viden om regionens nyere historie, særligt de seneste 100 år, med dannelsen af moderne stater, administrationer, skolesystemer og medier.

Jakob Skovgaard-Petersen

Efter udbredelsen af trykte bøger, aviser og siden de elektroniske medier har politiske anskuelser, religiøse følelser, kulturelle selvopfattelser osv. ændret sig fra at være noget, der gik i arv mellem generationer i familien, til stof som bliver udbredt og fremstillet i aviser, film, radio og senest via internet, satellit-TV og sociale medier. Når eksempelvis en mufti (en islamisk lærd) udsteder en fatwa (en rådgivende udtalelse, baseret på islam), modtages den ikke længere blot af de mennesker, den er tiltænkt, og i den sociale eller kulturelle kontekst, den er formuleret i. Den udbredes via medierne til nye sammenhænge, hvor den ses i et andet kulturelt lys og måske forstås på en anden måde end oprindeligt ment af muftien selv. Studiet af sådanne mekanismer er afgørende for forståelsen af de mellemøstlige samfund og befolkninger.

Jakob Skovgaard-Petersen og en række af hans kolleger på Institut for Tværkulturelle og Regionale Studier (ToRS) har gennem en årrække studeret Mellemøstens kulturer og herunder medier, medieforbrug, mediernes ejerforhold, lovgivning og mediesituationen generelt. Deres indgående kendskab til det arabiske sprog og andre mellemøstlige hovedsprog som persisk, hebraisk og tyrkisk giver dem mulighed for at følge med i, hvordan eksempelvis Muhammed-krisen eller den aktuelle flygtningesituation behandles i medierne.  Derved opbygger og vedligeholder de en dybtgående viden om de mellemøstlige samfund og om aktuelle strømninger i den islamiske offentlighed.

Impact

Denne viden om Mellemøsten udgør en central del af grundlaget for ToRS’ uddannelse af kandidater inden for fagområdet Mellemøstens sprog og samfund. Kandidaterne bidrager med deres sprogkompetencer og viden om kulturelle forhold i eksempelvis Udenrigsministeriet og i private virksomheder, der samarbejder med og eksporterer til regionen.

Herunder er nævnt enkelte eksempler på Jakob Skovgaard-Petersens omfattende formidlingsaktiviteter, som bidrager substantielt til at højne vidensniveauet i den danske offentlighed om samfundsudviklingen og konflikterne i den arabiske verden og dermed også om relationerne mellem Danmark (civilsamfundet, erhvervslivet og det politiske Danmark) og de arabiske lande.

Jakob Skovgaard-Petersen optræder hyppigt – typisk flere gange hver måned – som ekspert i landsdækkende medier, hvor han forklarer baggrunden for og betydningen af aktuelle begivenheder i den arabiske verden. Desuden holder han foredrag og kurser for Dansk Industris eksportvirksomheder, for virksomhedsledere i regi af VL-grupper, for diplomater i Udenrigsministeriet og for gymnasiesektorens foreninger for lærere i religion, historie og samfundsfag. Han har skrevet gymnasielærebogen Moderne Islam (Gyldendal), der handler om, hvordan muslimer forstår deres religion.

Endvidere rådgiver han fx Socialministeriet og en række danske kommuner om jihadisme, integration af syrere i Danmark og andre emner, hvor kombinationen af beherskelse af det arabiske sprog og en omfattende viden om de arabiske landes kultur og historie er nødvendig.

Eksempler på medieoptræden:

Kronik i Weekendavisen den 8. maj 2015: Islamisme og Jihadisme
P1 Orientering den 5. august 2015: Charlie Hebdo et halvt år efter
Interview i Politiken den 9. september 2015 om syriske medier: Vestlige medier kan ikke fortælle historien om Syrien
DR-TV den 29. september 2015 om tegningesagen 10 år efter: Muhammeds billeder
DR’s Rosenkjær-foredrag 2012: Islam på TV i den arabiske verden¸ desuden udgivet i bogform på Forlaget Vandkunsten 2012.