5. august 2015

Filosofi som løftestang for bedre habilitering

Subjektivitetsforskning

Ph.d.-studerende Kristian Martiny bidrager til Helena Elsass Centrets arbejde med at hjælpe børn, unge og voksne med spastisk lammelse (cerebral parese, CP) ved at udvikle nye strategier, teknologier og interventioner for habilitering. Han tager udgangspunkt i det tværvidenskabelige forskningsfelt Embodied Cognition, som bl.a. omfatter filosofi, neurovidenskab, psykologi og antropologi. Filosofien bidrager med sprog, tankegods og terminologi, der bygger bro mellem disciplinerne og dermed mellem hjerne, psyke og krop.

Kristian Moltke Martiny

Kristian Moltke Martiny

Kristian Martiny undersøger konkret, hvordan personer med CP selv oplever deres muligheder og begrænsninger, og hvordan de oplever deres egen krop både individuelt og socialt. Med fokus på tre parametre – hjernen, kroppen, og de sociale relationer – søger han en bredere forståelse af, hvordan mennesker tænker. En central erkendelse er betydningen af at udvikle terapi med den enkelte persons oplevelsesliv og muligheder i centrum frem for at fokusere på forskellene mellem personer med og uden CP.

Innovation og impact
Forskningsprojektets innovative bidrag omfatter nye strategier og teknologier for habilitering og dermed nye behandlingsformer i praksis. Teknologiske og sociale interventioner baseret på det stærke fokus på den enkeltes potentialer har vist, at mennesker med CP og psykiske symptomer som OCD, angst, depression og stress kan blive meget bedre til at se og udvikle deres muligheder for et godt og aktivt liv. Kristian Martiny udvikler eksempelvis en ny og innovativ behandlingspraksis med eksperimentelle aktiviteter som fx sociale sportscamps. Her etableres sociale situationer, hvorigennem mennesker med CP styrker deres motivation, kropskontrol og tillid i sociale sammenhænge. Endvidere har han i samarbejde med Microsoft videreudviklet Helena Elsass Centrets træningsprogram MiTii (Move It To Improve IT), som gennem aktiv, bevidst og intensiv fysisk træning styrker hjernens netværk.

Samlet set har projektet skabt en ny forståelsesramme for, hvad det vil sige at udvikle sig såvel individuelt som socialt, når man lever et liv med fx CP, hvor de fysiske symptomer ofte medfører svære psykiske problemer i form af inaktivitet og social fobi. Terapien baseret på embodied cognition kan derved i bedst tilfælde bidrage til at reducere behandlingsudgifterne, få flere ud på arbejdsmarkedet og i sidste instans gavne samfundsøkonomien.

Projektet omfatter både traditionelle og innovative formidlingsformer, der bidrager til at sikre forskningens impact blandt mennesker med disse diagnoser og i deres sociale omgivelser. En af Kristian Martinys centrale forskningspublikationer er artiklen fra 2015 How to develop a phenomenological model of disability i tidsskriftet Medicine, Health and Philosophy. Som rådgiver for DR og Det Centrale Handicapråd arbejder han for at styrke kommunikationsindsatsen og det strategiske arbejde med at skabe en holdningsændring på handicapområdet.

Kristian Martiny er konsulent for Socialstyrelsen i den strategisk indsats til gavn for borgere med multiple funktionsnedsættelser uden talesprog. Han holder endvidere foredrag for fagfolk i ind- og udland, fx lærere, pædagoger, pædiatere, neurologer, socialrådgivere, terapeuter, psykologer og sygeplejersker.

Andre eksempler på formidling og impact:

  • Film og teater: Kristian Martiny er videnskabelig konsulent og medvirkende i et dokumentarprojekt, der følger Jacob Nossells rejse gennem forskningsverdenen i hans forsøg på at indkredse begrebet ’normalitet’ og forstå, hvad det vil sige at leve med CP. Filmen har premiere i 2015 og vises bl.a. på DR og BBC. Projektet omfatter desuden et teaterstykke, der med Jacob Nossell som hovedperson undersøger den sociale opfattelse af CP. Stykket havde 1100 tilhørere til premieren på Det Kongelige Teater i september 2014.
  • Kunst og arkitektur: For at formidle en ny forståelse af, hvad det vil sige at leve medCP, skaber Kristian Martiny i samarbejde med Jeppe Hein to kunstværker med udgangspunkt i en idé, udviklet i samarbejde med Olafur Eliasson. Det værk ene er en spejllabyrint, som forventes opstillet ved Handicaporganisationernes Hus i Taastrup. Det andet er et socialt rum, en pavillon, som forventes opført i Ørestad City København
  • Erhvervssamarbejde: Kristian Martiny samarbejder med bl.a. Novozymes, Carlsbergfondet, Adidas, Unilyze, Dansk Film Institut, CPH:DOX, Videnskab.dk og Forsknings- og Innovationsstyrelsen om overgangen fra nye former for videnskollaboration og -kommunikation til vidensinnovation.


Forskerens rolle
: Videnskabelig konsulent, tværfaglig ekspert og konceptudvikler.