Beslutningsprocesser og COVID-19

Hvilken indflydelse har COVID-19 haft på beslutningsprocessen i din virksomhed?
Coronakrisen tegner til at indlede en økonomisk krise både internationalt og nationalt. I Danmark udgør små og mellemstore virksomheder en væsentlig faktor for økonomien og arbejdsmarkedet. Samtidig har virksomhederne typisk ikke det store beredskab til at kunne analysere fremtidige scenarier og har derfor vanskeligt ved strategisk at tilpasse forretningsgange med kort varsel.

 Vi søger interviewpersoner, som sidder med et ansvarsområde i en dansk lille eller mellemstor virksomhed (max 499 ansatte). Er du interesseret i at være en del af undersøgelsen, så kontakt erhvervsforsker Martina Skrubbeltrang Mahnke.

I projektet vil vi i maj-juni 2020 interviewe ledere fra forskellige sektorer. Interviewet er semi-struktureret og vil komme ind på følgende spørgsmål:

Baggrund

- Hvordan ser hverdagen ud – sammenlignet med tidligere?
- Hvordan oplevede du krisens start – hvilke tanker gik gennem dit hoved, da Mette Frederiksen lukkede Danmark ned?

Beslutninger + grundlag

- Hvilke beslutninger har I som virksomhed været nødsaget til at tage?
- Ud fra hvilke informationer blev beslutningerne truffet?
- Hvad var rationalet bag beslutningerne – er der noget, I fortryder?

Konsekvenser

- Hvordan blev beslutningerne kommunikeret til medarbejdere og samarbejdspartnere?
- Oplevede I nogle konsekvenser, I ikke havde regnet med?

Fremtiden

- Hvilke bekymringer står tilbage? Hvilke beslutninger og planer er på tegnebrættet? 

Om forskeren bag projektet

Ansvarlig for projektet er Martina Skrubbeltrang Mahnke. Hun finder det særligt interessant at undersøge, hvordan ledelsen i en virksomhed agerer, når krisen rammer, og hvilke konsekvenser det organisatorisk har fremadrettet. ”På bagrund af denne data vil vi kunne angive nogle best practices for lignende situationer i fremtiden i små og mellemstor virksomheder" 


Projektet udføres som en del som del af innovationsprojektet HumanImpact, som er støttet af Industriens Fond og udføres i et samarbejde med Symbion, Dansk Industri og Dansk Erhverv. Formålet er at knytte humanistiske forskere tæt sammen med danske virksomheder.