Propædeutik i tilknytning til tilvalg

Propædeutik er intensiv, forberedende sprogundervisning og er ikke på universitetsniveau.

Du kan ikke tage propædeutiske kurser alene. Kurserne skal være en forudsætning for at følge et eller flere tilvalgskurser.

Hele forløbet, men højst 60 ECTS propædeutik 

Som ordinær studerende kan du maksimalt indskrives på 60 ECTS propædeutik i alt.

Propædeutik udbydes som samlede studieforløb på enten 30 ECTS eller 60 ECTS (se studieordningerne). Du kan ikke nøjes med at tage en del af forløbet, fx Russisk propædeutik 1 på 15 ECTS.

Gæstestuderende

Som gæstestudernede ved Det Humanistiske Fakultet har du mulighed for at tage propædeutiske kurser i forbindelse med:

  • Et samlet tilvalgsstudiemønster som forudsætter propædeutik (fx gymnasiesidefag i arabisk)
  • Enkeltstående tilvalg som kræver propædeutisk niveau. Det skal fremgå tydeligt i tilvalgsfagets studieordning, at propædeutik er en forudsætning for at følge det specifikke enkeltstående tilvalg.