Propædeutik i tilknytning til tilvalg

Propædeutik er intensiv, forberedende sprogundervisning og er ikke på universitetsniveau.

Du kan ikke tage propædeutiske kurser alene. Kurserne er en forudsætning for at følge et tilvalgsstudiemønster eller bachelordelen af et sidefag

Hele forløbet, men højst 60 ECTS propædeutik 

Som ordinær studerende kan du maksimalt indskrives på 60 ECTS propædeutik i alt.

Propædeutik udbydes som samlede studieforløb på enten 30 ECTS eller 60 ECTS (se studieordningerne). Du kan ikke nøjes med at tage en del af forløbet, fx Russisk propædeutik 1 på 15 ECTS.