11. februar 2009

Hvordan teatret gik i dybden - genfundne sceneplaner fortæller hidtil ukendt teaterhistorie

TEATER

Helt ny viden om teatrets sceniske udvikling er kommet for dagens lys; fra todimensionel baggrund til tredimensionelt scenerum i det 19. århundrede. Det er ph.d.-stipendiat Whitney Byrn, der i sin ph.d.-afhandling 'CF Christensen og scenografi på Det Kongelige Teater 1785-1869: en studie i scenebilledets rumlige udvikling' er gået grundigt til værks bag kulisserne på Det Kongelige Teater. Her har hun støvet et unikt arkivmateriale af, som ifølge Whitney Byrn ikke eksisterer andre steder i verden.

Det drejer sig om maskinmesterprotokollerne fra teateropsætninger i det 19. århundrede. De indeholder tekniske tegninger og udførlige gulvplaner, som gør det muligt for første gang i europæisk teaterhistorie at følge, hvordan arbejdet med at udvikle teaterscenografien i overgangen fra universel baggrund for diverse stykker til fuldt funktionelt scenisk miljø, skabt til specifikke stykker, lod sig gøre:

"Der findes hundredevis af tegninger af scenografier i det 19. århundredes europæiske teater, men hidtil har vi ikke vidst, hvordan disse tegninger blev omsat til scenen i praksis. Det kan vi til gengæld se nu, for det materiale, jeg har stykket sammen fra Det Kongelige Teaters arkiver, Rigsarkivet og Teatermuseet, gør det muligt for os at få en præcis tredimensionel ide af, hvordan scenen fungerede, og hvordan den udviklede sig i det 19. århundrede.", siger Whitney Byrn.

Banebrydende pas de deux

Teatermaleren CF Christensen af C.A. SchleisnerOmdrejningspunktet for afhandlingen er teatermaleren CF Christensens, der arbejdede med at udvikle scenedekorationer på Det Kongelige Teater i næsten fem årtier frem til sit farvel i 1869. Whitney Byrn dokumenterer gennem grundig gennemgang af materialet fra maskinmesterprotokollerne og arkiverne, hvordan CF Christensen var nyskabende for teaterscenografien, idet han ikke blot dekorerede en baggrund, men skabte et scenemiljø, som skuespillerne og danserne kunne 'bebo'.

CF Christensens tid ved Det Kongelige Teater falder sammen med Bournonville, og en stor del af Whitney Byrns forskning hviler på samarbejdet mellem teatermaleren CF Christensen og balletmesteren August Bournonville. Whitney Byrn leverer grundige casestudier af scenografierne til Valdemar, Tyrolerne, Sylfiden, Festen i Albano, Napoli, Fjernt fra Danmark og Valkyrien - og leverer sammenlagt et vægtigt bidrag til europæisk teaterhistorie, understøttet af det fine arkivmateriale i form af detaljerede tegninger og illustrationer.

Du kan også læse om forskningen Institut for Kunst- og Kulturvidenskab.