16. juni 2008

Rockens rulletekster

MEDIER

Åh buggi vuggi vuggi åh buggi vuggi vuggi åh buggi vuggi vuggi. Der var engang, hvor Shubidua var storleverandør af rocket underholdning til hele familien på DR-tv. I dag er det en anden form for buggi, nemlig programmet Boogie-Listen, der udgør DR-tvs primære rock- og musikprofil.

Boogie henvender sig specifikt til et yngre publikum, men ifølge Anja Mølle Lindelof fra Afdeling for Musikvidenskab er der ellers ikke tradition for, at DR’s formidling af rock er målrettet specifikt til et ungdomspublikum. Tværtimod har det generelle træk frem til 1988 været, at rock blev formidlet til befolkningen som helhed, hvilket er ulig rockens tv-historie i fx England og USA.

Anja Mølle Lindelof beskriver og analyserer i afhandlingen ’Rockens rulletekster’ DR-tvs formidling af rockmusik fra 1951-88. Afhandlingen gør op med myten om, at rock og tv er to uforenelige størrelser og dokumenterer, at formidlingen af rock og populærmusik var et gennemgående træk i monopol-tv-perioden, og at den samlede musikalske spændvidde var stor. Afhandlingen bidrager til dansk rockmusiks historie og DRs kulturhistorie.

Fra slager til show

I afhandlingen undersøger Anja Mølle Lindelof rockformidlingen fra forskellige metodiske vinkler og argumenterer for tvs betydning for forståelsen af rock som genre. Hun inddeler DR-tvs musikformidling i tre perioder adskilt af deres musikalske repertoire og valg af programformater.

Under overskrifterne 'Underholdningsmusik 1951-63: Tv-slageren', 'Den progressive periode 1964-78: Fra pop til jazz/beat' og 'Popmusik 1978-88: Show og sjov' sammenfatter Anja Mølle Lindelof denne udvikling med reference til institutionelle og kulturpolitiske forhold. Som repræsentant for hver periodes særlige kendetegn præsenterer programserierne Pladeparade, Musikhjørnet og Eldorado. Anja Mølle Lindelof afdækker samtidig tre produktionsmentaliteter, som vægtes forskelligt i de forskellige programproducerende DR-afdelinger og –redaktioner: hhv. kulturformidler, talentspejder eller popularitetsbarometer.

Den tidsmæssige afgrænsning af afhandlingen falder sammen med DR-tvs æra som monopolfjernsyn, fra fjernsynsmediet blev introduceret i Danmark i 1951 til de mediepolitiske og distributionsmæssige ændringer i mediebilledet, som tog deres begyndelse omkring 1980 og resulterede i monopolbruddet i 1988 med oprettelsen af TV 2. Der er således tale om en i mediehistorisk sammenhæng naturligt afrundet periode.

Baggrund

Anja Mølle Lindelof tog det første skridt på vejen til afhandlingen med specialet ’Fra koncertsal til TV-skærm, om koncertoptagelsen i DR-tv’, hvor hun udvidede sin musikvidenskabelige baggrund med en medievidenskabelig tilgang til emnet. Via et praktikophold i DR-tvs musikredaktion fik hun personligt indblik i DR som kulturinstitution og -producent.

Afhandlingen udspringer af det tværfaglige forskningsprojekt “Dansk rockkultur fra 50’erne til 80’erne”, der med støtte fra Statens Humanistiske Forskningsråd skulle forske i dansk rockkultur og rockmusik.

Kontakt

Hvis du vil vide mere om afhandlingen, kan du kontakte adjunkt Anja Mølle Lindelof.

Du kan også læse mere om forskningen på Institut for Kunst og Kulturvidenskab.