12. september 2008

Kunst med social bevidsthed

KUNST

En hel afrikansk landsby tog i 2006 navnet Hornsleth, mod at familierne fik en ged eller en gris – af kunstneren Kristian von Hornsleth. The Hornsleth Village Project vakte opsigt og skandale – er det kunst eller aktivisme eller begge dele, og hvordan forholder vi os så til det?

Det er den form for moderne happenings, der er kendetegnet ved at manifestere social og poltitisk bevidsthed, som ph.d.-stipendiat Solveig Gade beskæftiger sig med i sin nye afhandling ”Rammen om værket i verden – relationelle og intervenerende strategier i samtidskunsten”.  

I sit arbejde med at beskrive, hvad der er på spil i den relationelle og intervenerende samtidskunst, har Solveig Gade udvalgt ni kunstprojekter fra de seneste år, heraf fire danske kunstkollektiver/kunstnere: kunstkollektiverne Superflex og N55, de danske kunstnere Lise Skou og Lasse Laus CUDI-projekt i Vollsmose og Das Beckwerks multimediale jagt på demokratiet.

Kunsten imellem

Gennem analysen af kunstprojekterne diskuterer Solveig Gade grænsen mellem det etiske og det æstetiske og forholdet mellem kunst og offentlighed. Og hun rejser spørgsmålet, om der overhovedet er tale om kunst, når vi har at gøre med et fænomen, der tjener et praktisk og funktionelt formål?

En del af Solveigs Gades konklusion går på, at vi har bevæget os fra en interesse for tingenes til relationernes fremtrædelsesmåder:

”Hermed mener jeg mere specifikt de relationer, som performativt etableres i den teatrale, kunstneriske begivenhed mellem ikke blot beskuerne, men også det materielle og det diskursive, det faktisk eksisterende og det imaginære, det mentale og det sociale”, skriver Solveig Gade.

Kontakt

Hvis du vil vide mere om afhandlingen, kan du kontakte Solveig Gade.

Du kan også læse mere om forskningen på Institut for Kunst- og Kulturvidenskab.