04. april 2013

Retro som fænomen i den moderne kultur

Kultur

Kristian er ph.d. studerende ved Institut for Kunst- og Kulturvidenskab, født 1980. Mag.art. i kunsthistorie fra Aarhus Universitet med speciale om superrealismen i malerkunsten 1965-1980. Har i 2012 været på McGill University i Montreal.

Hvad handler dit projekt om?

- Det handler om retro, den dedikerede revival af den nære fortid, som et vigtigt æstetisk fænomen i vores samtidskultur. Hvor den vestlige kultur tidligere spejlede sig i fjerne og idealiserede fortider gennem finkulturen, finder retro sted på basis af popkultur fra for få årtier siden. Jeg analyserer retro som en kulturel erindring om det at blive moderne og beskriver, hvordan retrodyrkelsen både bliver mere og mere generelt udbredt og finder nye specifikke udtryk.

Hvorfor er det vigtigt/spændende?

- Jeg gør noget op med den postmoderne læsning af retro som ren overflade. I stedet ser jeg retro som en forhandling af historie på samtidskulturens vilkår. Det er jo bestemte perioder som 1950’erne, der optager os som fælles fortid og æstetisk fantasi. Bag fascinationen ligger en oplevelse af både forbindelse og distance til den nære fortid, som udtrykkes i retroens nostalgi og ironi. Det handler altså om, hvordan vi skaber mening ud af fortiden og forbereder os på fremtiden. Og så er retro et spændende eksempel på, hvordan tingene omkring os tillægges betydning og værdi.

Hvad er din motivation for at skrive en ph.d.?

- Som kunsthistoriker er det meget spændende at behandle et mere bredt kulturelt emne som retro. Og så er det jo aktuelt: simpelthen vores generations kulturelle udtryk.

Kontakt

Hvis du vil vide mere om projektet, kan du kontakte ph.d.-stipendiat Kristian Handberg.