26. november 2012

Maskulin standhaftighed i Asger Jorns kunst

Kunst

Helle Brøns er ph.d.-studerende på Institut for Kunst- og Kulturvidenskab, Statens Museum for Kunst og Museum Jorn, født 1973. Mag.art. i kunsthistorie fra Århus Universitet med en guldmedaljeafhandling om ord-billede-relationer i kunstteori i moderne og nutidig kunst.

Hvad handler dit projekt om?Helle Brøns

Jeg vil gerne sammentænke de to fremherskende, meget forskellige, opfattelser af Asger Jorn som enten ekspressiv, modernistisk maler eller som politisk, teoretisk avantgardekunstner. Jeg undersøger begge diskurser bl.a. i forhold til Jorns behandling af kønstematikker i både maleri, kunstnerbøger og offentlige debatter med bl.a. Elsa Gress (se mere i temanummer af tidsskriftet October # 141).

Hvorfor er det vigtigt/spændende?

Det er vigtigt at udfordre og nuancere opfattelsen af Jorn, så den stigende anerkendelse af ham som en central figur i den europæiske efterkrigskunst ikke stivner i et heltebillede, men uddyber kompleksiteten og dobbelttydigheden i hans praksis. Jorns metodiske brug af flere indbyrdes modsigende tankesæt er relevant for både den akademiske og den kunstneriske forskning i dag.

Hvad er din motivation for at skrive en ph.d.?

Kombinationen af universitetsstudiets fordybelse og den konkrete forpligtelse på kunstobjekterne i museumsarbejdet er en af de største motivationer for mig.

Kontakt

Hvis du vil vide mere om projektet, kan du kontakte ph.d.-stipendiat Helle Brøns.

Emner