26. februar 2008

Kylling med soft ice og pølser

MUSIK

’Vimmersvej’, ’Gode gamle fru Olsen’, ’Spil whist igen’ og ’Kylling med soft ice og pølser’. Listen over dansksprogede versioner af udenlandske sange er lang – og et til tider ganske underholdende sprogligt studie. Men fænomenet – der kaldes versionering – udgør et stort og vigtigt kapitel i dansk populærmusikhistorie.

Det er dette fænomen, Henrik Smith-Sivertsen behandler i sin ph.d.-afhandling. Han viser, hvordan der er sket en gennemgående forandring i populærmusikken op gennem det 20. århundrede.

’Lilla regn, lilla regn’!

Selve det at lave dansksprogede versioner af udenlandske sange er gået fra at være den almindelige måde, hvorpå udenlandsk musik blev lanceret i Danmark til i dag at være en sekundær produktionspraksis. Hvis man i dag laver danske versioner af udenlandske sange, er der enten tale om hyldestudgivelser til store udenlandske ikoner som Leonard Cohen eller Bob Dylan eller udgivelser, som tilhører den smalle dansktop-genre. Det ville være meget opsigtsvækkende, hvis et dansk pladeselskab i 2008 besluttede, at Princes nye album skulle udgives og lanceres på dansk med en dansk kunstner.

Afhandlingen er en undersøgelse af, hvad der ligger bag denne udvikling med fokus på årene fra 1956 til 2007. Og det er en undersøgelse af, hvordan måden, man har lavet danske versioner af udenlandske sange på, har ændret sig gennem tiden.

Golly Miss Molly vs. gamle fru Olsen

Historien om populærmusikkens forandring er en del af en større fortælling om et Danmark og en verden i forandring. Og derudover er historien om, hvordan populærmusikkens sprog har ændret sig fra dansk til engelsk også en historie, som er relevant i forhold til det forkætrede danskhedsbegreb, som er så omdiskuteret i disse år.

Historisk ligger afhandlingens fokus på årene fra slutningen af 1950’erne til slutningen af 1970’erne, da det var her, de vigtigste musikalske kampe blev udkæmpet. Det gælder især kampen mellem de nye anglo-amerikansk influerede populærmusikalske grene med rock i spidsen på den ene side og den traditionelle schlagermusik på den anden. Dansktoppen blev lanceret i 1968 som et forsøg på at konkurrere med den engelsksprogede populærmusik, og den var i sin første levetid frem til 1977 genstand for en voldsom kritik. Dansktopmusikken udgjorde en meget central modpol til rocken, som denne kunne definere sig selv op imod. Og dette blev gjort i vid udstrækning af både anmeldere, kulturfolk og musikvidenskaben.

Læs mere om forskningen på Institut for Kunst- og Kulturvidenskab.