14. januar 2022

Humaniora skal levere håndgribelige klimaløsninger til hverdagslivet

Klimaforskning

Stefan Gaarsmand Jacobsen er leder af nyt center på Det Humanistiske Fakultet, der skal indfri humanioras store potentiale i den grønne omstilling.

Stefan Gaarsmand Jacobsen
Stefan Gaarsmand Jacobsen

De fleste samfund på kloden efterspørger nye løsninger og måder at handle på i forhold til klimaforandringer. Det viser sig imidlertid ofte, at det er svært at få lokal politik, ny teknologi og videnskabelig indsigt til at blive til anvendelige løsninger på den nødvendige skala.

Den udfordring har ført til oprettelsen af et nyt humanistisk klimaforskningscenter på Københavns Universitet – Centre of Applied Ecological Thinking . De kommende syv år skal forskerne her komme med forslag og anvisninger til mindre CO2-udslip og større biodiversitet gennem ændringer af samfundet og borgernes adfærd i det daglige.

- Det kan være svært for os som mennesker at ændre adfærd, og mange af de vaner, der har ført til den nuværende krise, ligger dybt i vores kultur. Der ligger derfor et stort potentiale i at udvikle meget mere kulturel ekspertise i omstillingen og foreslå kulturelle ændringer, og det har vi muligheden for nu med det nye center, siger den nytiltrådte leder af centeret, lektor Stefan Gaarsmand Jacobsen. 

Placeret uden for universitetet

Det nye center har utraditionelt til huse i Læderstræde 20 midt i København uden for universitetets område. Her er det placeret sammen med en række ngo’er og fonde inden klima og biodiversitet, så der er kort vej til at bringe ny viden i anvendelse.

- Det er nødvendigt, at vi grundlæggende tænker nyt, når vi udvikler grønne løsninger, så de kan fungere på tværs af globale, lokale og naturmæssige hensyn. Den viden humanistiske forskere udvikler om menneskers relationer til naturen vil blive vigtigere og vigtigere for ingeniører, økonomer og naturvidenskabsfolk, siger Stefan Gaarsmand Jacobsen og fremhæver centret unikke placering blandt andre klima- og miljøaktører som en stor styrke, - Vi har meget store ambitioner om være en aktiv spiller i omstillingsprocesserne – vi skal understøtte og inspirere organisationer og virksomheder fra dag 1.

Stort potentiale

Nøgleordene i centrets navn er ’applied thinking’ altså ’anvendt tænkning’. Det vil sige, at forskningen i centeret  skal være tæt knyttet til konkrete problemer i samfundet. Center for Applied Ecological Thinking skal være et videnscenter, hvor humanistisk forskning – fx inden for etik, kommunikation, æstetik, kultur og historie –  kan tilgås som en ressource blandt de mange grønne aktører, der søger nye og dybdegående forandringer.

- Det er først nu, at vi i Danmark investerer i at løse de samfundsmæssige og kulturelle konsekvenser af de store teknologiske omstillinger. Siden Parisaftalen har forskningen primært handlet om teknologi, infrastruktur og energiomstilling. Nu skal vi tage hul på den del af løsningerne, der handler om at få omstillingen til at hænge sammen med almindelige menneskers liv. Vi skal som forskere vise, hvordan livet kan leves godt og bæredygtigt nu og i fremtiden, siger Stefan Gaarsmand Jacobsen.

Emner