9. april 2021

Klimakrisen kræver kulturel omstilling – nyt center skal levere viden, visioner og konkrete løsninger

klima

Klimakrisen er udgangspunktet for et helt nyt slags universitetscenter, hvor forskere side om side med praktikere skal dykke ned i menneskets forhold til natur og ressourcer og udvikle konkrete, bæredygtige løsninger. Centre for Applied Ecological Thinking hedder centret, som er blevet til virkelighed på baggrund af en jubilæumsbevilling på 34,4 millioner kroner fra V. Kann Rasmussen Foundation.

Det er svært at ændre menneskelig adfærd. De kommende syv år vil Centre for Applied Ecological Thinking bidrage til omstillingen ved at stille humanioras store reservoir af viden om historie, kultur, etik , adfærd og kommunikation til rådighed for det omkringliggende samfund.
Det er svært at ændre menneskelig adfærd. De kommende syv år vil Centre for Applied Ecological Thinking bidrage til omstillingen ved at stille humanioras store reservoir af viden om historie, kultur, etik , adfærd og kommunikation til rådighed for det omkringliggende samfund.

Klimakrisen er ikke bare vores tids største udfordring, men også en mulighed for at gentænke menneskets forhold til vækst, natur og ressourcer. Men hvordan motiveres mennesker til at samarbejde og bidrage til at løse klimakrisen? Hvordan oversætter vi vores viden om de økologiske systemer til handling? De spørgsmål kan ikke alene besvares med teknologiske løsninger.

Hvis den grønne omstilling skal lykkes, er der brug for en omstilling, hvor alle dele af de økologiske systemer tænkes med, også de kulturelle og sociale. Vi skal ikke bare forbruge mindre og sortere affaldet, men udvikle en dialog om, hvordan vi tænker det gode liv og det at være borger, forbruger og menneske i og sammen med naturen. Det kræver viden om historie, kultur, etik og kommunikation.

De kommende syv år vil Centre for Applied Ecological Thinking bidrage til omstillingen ved at stille humanioras store reservoir af viden om økologi og mennesker til rådighed for det omkringliggende samfund. Helt konkret vil forskere fra Det Humanistiske Fakultet sidde i samme hus som tænketanke, NGO’er og andre grønne organisationer, og de vil gennem et omfattende program for samskabelse, vidensdeling og eksperimenterende outreach-aktiviteter, udfolde nye natursyn, samfundsvisioner og forslag til konkret bæredygtig udvikling.

- Den aktuelle sundhedskrise har vist, at det kan lade sig gøre at ændre menneskelig adfærd på globalt plan – og endda på relativt kort tid. Men krisen har også vist, hvilke spændinger der kan opstå. Med Center for Applied Ecological Thinking er det vores ambition at bringe humanistisk forskning ud over rampen for at bidrage til de adfærdsændringer, som er nødvendige for at ændre samfundskursen i mere bæredygtig retning, siger Annika Hvithamar, der er leder af Institut for Tværkulturelle og Regionale Studier, hvor Center for Applied Ecological Thinking forankres.

For V. Kann Rasmussen Foundation er bevillingen til Center for Applied Ecological Thinking en logisk følge af fondens udgangspunkt, som er, at langt de fleste miljøproblemer bunder i menneskelige aktiviteter:

- Vi er midt i en miljømæssig krise, der truer hele grundlaget for den menneskelige eksistens. Krisen har et omfang og en kompleksitet, der betyder, at den tekniske omstilling ikke i sig selv er tilstrækkelig. Centeret etableres for at udforske sammenhængene mellem vores natursyn og systemkrisen i øvrigt. Vores håb er, at Center for Applied Ecological Thinking dermed bliver en anderledes stemme i den demokratiske debat om den grønne omstilling. Vi ønsker at stille nye og anderledes spørgsmål for at skabe en balance og få det bedste fra alle vores videnskaber, udtaler bestyrelsesformand for V. Kann Rasmussen Foundation Astrid Kann-Rasmussen.

Københavnsk forum for bæredygtighedstænkning

Ambitionen med Center for Applied Ecological Thinking er, at det skal blive et markant forum for aktiviteter, som skal fremme forskning og engagement med omverdenen i form af debatarrangementer, foredrag, undervisning, virksomhedssamarbejder og public affairs-arbejde.

- Derfor er vi særligt glade for, at centeret får fysisk adresse i et fælles hus beliggende centralt i København, i et unikt tværfagligt miljø, hvor forskere og studerende indgår med interesseorganisationer, grønne virksomheder og beslutningstagere. Det giver en helt ny mulighed for samskabelse, hvor forskningen kan komme tættere på andre aktører, og vi sammen kan skabe grøn omstilling, siger Annika Hvithamar.

I den kommende tid skal der ansættes en centerleder og en stab, som kan drive centrets mange udadvendte aktiviteter samt koordinere forskningen. Derudover bliver der tilknyttet to ph.d.-studerende og en række højt profilerede internationale gæsteforskere.

Om V. Kann Rasmussen Foundation

V. Kann Rasmussen Foundation er en ud af seks filantropisk fonde stiftet af bl.a. Villum Kann Rasmussen i årene 1971 til 2014. V. Kann Rasmussen Foundation har siden stiftelsen i 1991 været dedikeret til overgangen til en mere miljømæssig, modstandsdygtig, stabil og bæredygtig planet. Fonden arbejder først og fremmest internationalt og har kontor i New York City. Fonden har i løbet af årene uddelt cirka 1 milliard DDK og har i januar 2021 annonceret at indsatsen vil blive intensiveret og kapitalen derfor uddelt til at opfylde fondens formål inden for en 15-årig periode. Se www.vkrf.org.

Emner