14. maj 2019

26 millioner til fem nye forskningsprojekter på HUM

Danmarks Frie Forskningsfond

Danmarks Frie Forskningsfond har netop uddelt midler til nye forskningsprojekter på de danske universiteter. På humaniora har fem forskere fået tildelt i alt 26 millioner kroner til forskning i neoliberale nøglepersoner, kvindelige intellektuelle, indoeuropæisk sproghistorie, fiktion til børn og unge og migrantlitteratur.

Danmarks Frie Forskningsfond

Jugoslavisk migrantlitteratur

Postdoc Jessica Ortner fra Institut for Engelsk, Germansk og Romansk modtager knap fem millioner kroner til projektet Mnemonic migration – Transnational Circulation and Reception of Wartime Memories in post-Yugoslav Migrant Literature. Projektet skal undersøge, om jugoslavisk migrantlitteratur, der i dag udgør en litterær strømning i hele Europa, formår at gøre fremmede erindringer relevante for læsere i det skandinaviske, tyske og engelske sprogområde. Og om forfatterne formår at bibringe nye impulser til den hjemlige debat.

Forgreningen af den indoeuropæiske sprogfamilie

Ekstern lektor og sprogforsker Thomas Olander fra Institut for Nordiske Studier og Sprogvidenskab har modtaget 6,2 millioner kroner til sit projekt Connecting the Dots: Reconfiguring the Indo-European family tree. I forbindelse med projektet skal Thomas Olander undersøge den tidlige forgrening af den indoeuropæiske sprogfamilie: I hvilken rækkefølge forlod de enkelte sproggrene – italisk, keltisk, germansk, græsk, armensk, albansk, indoiransk, baltoslavisk og de to uddøde grene anatolisk og tokharisk – den fælles stamme?

Produktion og reception af fiktion til børn og unge

Lektor Eva Novrup Redvall fra Institut for Medier, Erkendelse og Formidling har modtaget 6,2 millioner kroner til projektet Reaching Young Audiences: Serial fiction and cross-media storyworlds for children and young audiences. Projektet vil undersøge de grundlæggende forståelser af medialiserede børneliv, der ligger til grund for nutidige tv/web-serier samt tværmediale fortællinger, og analysere, hvad der betragtes som ’best practice’ i produktionskulturen. Samtidig vil projektet undersøge børn og unges reelle mediebrug og præferencer, så den viden kan bidrage til kommende produktioner såvel som til film- og medievidenskabelige teorier om ’digital childhoods’ og forholdet mellem skabere, tekster og brugere i det aktuelle medielandskab. 

Kvindelig intellektualitet og filosofien som universitetsdisciplin

Lektor Sabrina Ebbersmeyer fra Institut for Medier, Erkendelse og Formidling modtager 6,2 millioner kroner til projektet Archeology of the Female Intellectual Identity (Denmark and Germany, 1650-1800), som skal undersøge, hvordan fordomme om kvinders natur og tænkemåde og forståelsen af filosofien som en logisk og mandlig disciplin er opstået i Danmark og Tyskland. En sådan undersøgelse indebærer en afdækning af konstruktionen af den kvindelige intellektuelle i litteraturen om kvinder, hvilket vil blive holdt op imod den konstruktion, som man finder i litteratur af kvinder.

Neoliberale nøglepersoner

Lektor Niklas Olsen fra Saxo-Instituttet modtager 2,8 millioner kroner til projektet Key Actors - Peopling the Neoliberal Economy. Projektets hypotese er, at den neoliberale økonomis modstandsdygtighed kun kan forstås ved at udforske, hvordan visse imaginære karakterer, "key actors", er blevet artikuleret, udbredt og anvendt som kilder til økonomisk viden og som rollemodeller for social opførsel. Der fokuseres på seks "key actors": forbrugeren, entreprenøren, manageren, skyldneren, bureaukraten og medarbejderen og undersøges, hvordan deres diskurser er blevet artikuleret og anvendt i økonomisk og politisk teori, lovgivning, firmer og tænketanke i den vestlige verden med fokus på den angloamerikanske kontekst i perioden efter 1970.

Se alle projekterne, der har modtaget bevillinger fra DFF

Emner