28. marts 2019

Stor EU-bevilling til forskning i kollektiv identitet

EU-bevilling

European Research Council har tildelt professor Dan Zahavi fra Københavns Universitet en bevilling på 18 millioner til forskningsprojektet Who are we?, som skal undersøge, hvad det vil sige at føle, tænke og handle som en gruppe – som et vi.

Foto: Københavns Universitet
Professor Dan Zahavi. Foto: Københavns Universitet
Klik på billedet for at downloade det i fuld størrelse.

Vi mennesker kan i fællesskab nyde en koncert, løse en opgave, træffe en beslutning eller lægge planer for fremtiden, og vi kan dele holdninger, følelser, traditioner og endda have en fælles identitet. Men hvordan er det muligt? Hvad vil det sige at føle, tænke og handle som del af en gruppe, som et vi? Det skal professor Dan Zahavi fra Center for Subjektivitetsforskning undersøge med projektet Who are we?, som European Research Council har bevilliget et Advanced Grant på 18 millioner kroner.

- I en tid hvor nationalisme og identitetspolitik fylder mere og mere, og hvor den sociale sammenhængskraft bliver fremhævet som en grundlæggende forudsætning for et velfungerende samfund, er det afgørende at få en forståelse af, hvad det overhovedet vil sige at være en del af et større vi. Hvilken form for social forståelse kræver det, og hvad er sammenhængen mellem individ og fællesskab, mellem selv-identitet og kollektive identitet? spørger professor Dan Zahavi.

Dan Zahavis forskningsprojekt, som bærer den fulde titel “Who are we? Self-identity, Social Cognition, and Collective Intentionality”, omfatter ud over Zahavi selv seks andre forskere. Sammen skal de udvikle en systematisk beskrivelse af de komplekse forbindelser mellem gruppe og individ og dermed bidrage til en forståelse af nogle af humanioras og samfundsvidenskabs helt fundamentale grundlagsspørgsmål.
Projektets kerne er filosofisk, men vil også involvere samarbejde med forskere inden for blandt andet udviklingspsykologi, socialpsykologi, sociologi og antropologi.

“Who are we? Self-identity, Social Cognition, and Collective Intentionality” vil løbe over fem år og være forankret på Center for Subjektivitetsforskning ved Københavns Universitet.

Kontakt

Professor Dan Zahavi
Center for Subjektivitetsforskning
Københavns Universitet
Mail: zahavi@hum.ku.dk  
Mobil: 27 62 19 43

Emner