20. februar 2019

Humaniora tiltrækker internationale forskere i stort tal gennem EU-program

International forskning

En række forskningsmiljøer på HUM har i forbindelse med den årlige uddeling af EU-midler til Marie Curie-ordningen tiltrukket 11 nye internationale forskertalenter. Tibetolog Trine Brox fortæller, hvordan hun målrettet arbejder på at rekruttere udenlandske talenter under ordningen.

EU har netop uddelt midler til de prestigefulde Marie Curie Individual Fellowships, og forskningsmiljøerne på humaniora har endnu en gang vist, at de er i stand til at tiltrække forskertalenter fra hele verden i stort tal. Til efteråret begynder således 11 internationale forskere deres toårige fellowship på humaniora.

I boksen til højre kan du se en liste over forskerne, deres projekter samt de HUM-forskere (i parentes), der skal være deres supervisor. Samlet set bidrager de nye fellows med 17,5 millioner kroner i eksterne forskningsmidler.

Marie Curie giver et lille forskningsmiljø mulighed for at tænke større

Lektor i tibetologi, Trine Brox, er supervisor for en kommende Marie Curie Individual Fellow

For at få succes med Marie Curie-ansøgninger er det vigtigt, at HUM-forskeren og den potentielle Marie Curie Fellow begge engagerer sig i ansøgningsprocessen. Det har tibetolog og lektor Trine Brox arbejdet målrettet på i en årrække, og hun har nu for andet år i træk kunnet tiltrække en Marie Curie Fellow:

- For et lille forskningsmiljø som tibetologi kan det være svært at hente nye midler hjem, så jeg har gjort det til en vane at holde øjne og ører åbne, når jeg er til konferencer i udlandet. Der kan man få kontakt til mange af de unge forskertalenter og fortælle dem om de muligheder, Marie Curie-ordningen kan give dem, fortæller Trine Brox.

Tibetologi er et lille miljø med et højt specialiseret fokus, men har alligevel formået at tydeliggøre, hvordan en så specialiseret viden kan have bred impact, og det har ifølge Trine Brox vist sig at være en fordel i den internationale forskningsverden:

- Da uddannelsen i tibetologi var blevet nedlagt, bestod forskningsområdet kun af mig selv, og det var afgørende at tænke over, hvordan jeg kunne indhente eksterne forskningsmidler. Den høje specialisering har i den forbindelse været en fordel, fordi der internationalt er en større anerkendelse af meget specialiseret viden, og fordi der har været tillid til, at vi kan løfte de ambitiøse projektforslag, vi har indsendt til internationale bevillingsgivere.

Netop den store internationale interesse har gjort det muligt at få del i de EU-midler, som ifølge Trine Brox gør området endnu mere attraktivt. Tibetologi har som forskningsområde nu fem forskere tilknyttet:

-  Det betyder, at vi nu har opbygget et fundament i form af et forskningsmiljø og ressourcer, som muliggør levedygtige forskningsprojekter og styrker vores internationale omdømme. Vi kan tænke større, og det giver et fantastisk arbejdsmiljø.

Trine Brox understreger, at det har været vigtigt at kunne trække på både instituttets og fakultetets forskningsstøtteressourcer i forbindelse med Marie Curie-ansøgningsprocessen, og hun anbefaler alle, der går med tanker om at tiltrække fellows, at kontakte forskningsstøtteenhederne.