11. oktober 2018

To store VELUX-bevillinger til humaniora

Bevillinger

Jesper Nielsen og Christophe Helmke fra indianske sprog og kulturer og Simon Stjernholm fra religionsvidenskab har netop modtaget to flotte millionbevillinger fra VELUX FONDEN.

​​VELUX FONDENs program for humanvidenskabelig forskning har netop uddelt penge til en lang række forskningsprojekter på landets universiteter, og på HUM modtager to projekter på Institut for Tværkulturelle og Regionale Studier hver en stor millionbevilling.​

Jesper Nielsen (privatfoto)

Jesper Nielsen og Christophe Helmke fra indianske sprog og kulturer modtager en bevilling til projektet "De centralmexicanske skriftsystemer og kalenderes oprindelse og udvikling"​.

- Projektet skal for første gang dokumentere og analysere de præcolumbianske indianske skrift-og kalendersystemer i det centrale Mexico som ét kontinuerligt forløb fra omkring 200 e.v.t. og frem til 1600-tallet. Projektet spænder dermed fra Teotihuacan-kulturen over aztekerne og frem til den tidlige kolonitid, står der i Jesper Nielsen og Christophe Helmkes beskrivelse af projektet. 

Christophe Helmke (privatfoto)

Målet med projektet er bl.a. at kortlægge skriftsystemets udvikling og relation til de centralmexicanske sprog gennem perioden samt opnå en bedre forståelse af de skriftlige kilders indhold og kulturelle betydning. Med sin brede, diakrone og tværfaglige tilgang vil projektet bl.a. kaste nyt lys over både den sproglige, skriftlige og kulturhistoriske udvikling i en udstrakt periode i det centrale Mexico og dermed udgøre et væsentligt og nyskabende bidrag til forskningen i det vestlige Mesoamerikas skrifttradition, og, set i et bredere perspektiv, til forskningen i skriftsystemers udvikling, herunder palæografiske metoder.

Projektet påbegyndes 1. februar 2019, og her starter også de to ph.d.-studerende som bliver en del af projektet. Det første år vil involvere den første af flere forskningsrejser til det centrale Mexico, bl.a. for at dokumentere inskriptioner ved fundstedet Xochicalco.

Projektet st​øttes med 4.503.562 kr. af VELUX FONDEN.​

Fokus på danske muslimske ledere

Simon Stjernholm fra religionsvidenskab står for den anden bevilling. Han har fået penge til projektet med titlen "Reartikulation af islam: En ny generation af danske muslimske religiøse ledere".

Simon Stjernholm (privatfoto)

- Muslimske religiøse autoritetsstrukturer er i forandring, i Danmark såvel som globalt. En ny generation af muslimske religiøse ledere møder særlige udfordringer, muligheder og publikummer, hvilket kræver en kontinuerlig reartikulation af islam, skriver Simon Stjernholm i sin projektbeskrivelse.

Forskningsprojektet Rearticulating Islam undersøger centrale aspekter af denne proces, og beskæftiger sig med tre spørgsmål: Hvordan artikulerer og kropsliggør dansksprogede muslimske prædikanter og undervisere islam i prædiken og undervisning, og hvordan kan disse udtryk forstås? Hvorfor rejser danske muslimer udenlands for religiøs uddannelse, og hvilken indflydelse har uddannelsen? Hvordan imødekommer og bruger den danske offentlige sektor muslimske aktører, praksisser og normer? Disse spørgsmål vil projektets forskere undersøge gennem bl.a. interviews, dokumentanalyser og deltagende observation.

Projektet starter i foråret, hvor to ph.d.-studerende og en postdoc vil blive ansat.

Projektet støttes med 5.654.218​ kr. af VELUX FONDEN.

Emner