Humaniora planlægger nye besparelser – Københavns Universitet

Forside > Nyheder > 2016 > Humaniora planlægger n...

15. september 2016

Humaniora planlægger nye besparelser

besparelser

Faldende indtægter tvinger Københavns Universitets humanistiske fakultet til omfattende besparelser. Fagviften og de studerendes undervisningsmængde bliver imidlertid holdt fri.

Enklere uddannelsesforløb med begrænsede valgmuligheder, færre eksamensformer samt færre ansatte. Det er nogle af hovedelementerne i en ny plan for besparelser, som skal gennemføres på Det Humanistiske Fakultet. I alt skal der findes 92 millioner kr. de kommende år – heraf blev 32 mio. kr. besluttet i foråret bl.a. med fraflytning af lejemål, lukning af 10 uddannelser, sammenlægninger af en række andre uddannelser og lukning af Det Informationsvidenskabelige Akademi, Aalborg. De resterende 60 mio. kr. svarer til cirka syv procent af fakultetets omsætning.

- Vi bringer nu økonomien i balance samtidig med, at vi fastholder kernen i Humaniora. Timetallet bliver fortsat minimum 12 timer på bachelor og 8 timer på kandidatuddannelserne. Men vi kommer til at fjerne en del valgfrihed i uddannelserne, effektivisere administration og drift samt fusionere to institutter, siger dekan Ulf Hedetoft.

Besparelserne er udløst af faldende tilskud fra staten – bl.a. grønthøsteren på 2 procent på uddannelse, dimensionering samt universitetets skærpede optagelseskrav, hvor studerende fremover skal have 6.0 i karakter for at komme ind.

Undgår ikke afskedigelser

- De fleste af vores udgifter er løn til medarbejdere. Derfor skal to tredjedele af besparelserne findes på lønbudgettet. Det svarer nogenlunde til niveauet for forårets tilpasningsrunde, hvor 86 stillinger blev nedlagt via kontraktudløb, frivillige fratrædelser og fyringer. Vi har to år til at nå i mål, så håbet er, at en god del af besparelserne kan findes ved naturlig afgang. Men afskedigelser kan ikke undgås, beretter Ulf Hedetoft.
Fakultetet bruger i dag godt en tredjedel af alle uddannelsesmidler til eksamen og censur. Målet med planen er at bruge en større del af pengene i undervisningslokalet:

- Med planen fastholder vi foreløbigt fakultetets brede vifte af fag og medarbejdernes forskningstid. Men de studerende vil opleve enklere, mere stramt styrede uddannelsesforløb med færre valgmuligheder, færre eksamensformer og mindre censur end hidtil.

Institut for Nordiske Studier og Sprogvidenskab fusioneres med Nordisk Forskningsinstitut (NFI). De to institutter har et fagligt slægtskab, og med de stadigt faldende finanslovsmidler er det ikke muligt at opretholde det eksisterende fakultetstilskud til NFI på det nuværende niveau. Det fusionerede institut vil –  på et reduceret niveau – fortsat bibeholde NFI’s nuværende opgaver.