Humaniora får fire stipendier til forskning i folkeskolen – Københavns Universitet

Forside > Nyheder > 2016 > Humaniora får fire sti...

05. december 2016

Humaniora får fire stipendier til forskning i folkeskolen

uddannelsesforskning

Det Humanistiske Fakultet får tilknyttet fire ph.d.-studerende, der gennem praksisnære projekter skal udvikle ny viden om folkeskolen. Det er Ph.d.-rådet for Uddannelsesforskning, som har bevilget pengene til projekterne.

Ph.d.-rådet for Uddannelsesforskning har netop udvalgt 12 praksisnære forskningsprojekter, som kan udvikle ny viden om folkeskolen. Fem af projekterne hører under konsortier under Københavns Universitet, og fire af dem bliver tilknyttet Det Humanistiske Fakultet.

Kristiane Hauer:  Hvordan styrkes den faglige fordybelse i folkeskolen? - Dybdelæsning i danskfagets litteraturundervisning som en vej til faglig fordybelse
Projektets formål er at udvikle ny viden om, hvordan man styrker den faglige fordybelse i folkeskolen. Dette gøres ved at fokusere på dybdelæsningens betydning i danskfagets litteraturundervisning. Projektet undersøger empirisk, hvordan man styrker 8. klasseelevers dybdelæsning gennem litteraturdidaktiske aktiviteter. Baggrunden for undersøgelsen er den tese, at en styrket dybdelæsningskompetence både forbedrer elevernes overordnede læsekompetence og generelle faglige fordybelseskompetence.

Projektet, der er delt mellem Københavns Universitet og Professionshøjskolen UCC, forankres på Institut for Nordiske Studier og Sprogvidenskab.

Stine Thygesen: Normaliseringspraktikker og anbragte børns skolegang. Velfærdsarbejdets praksis og potentialer
Projektet har til formål at skabe viden om de normdannende processer, som finder sted i anbragte børns skolehverdag. Ved at følge fem plejebørn i skolen undersøges det, hvordan lærere, pædagoger og familieplejere forstår og håndterer barnet, og hvordan de begrunder de interventioner der sættes i værk. Undersøgelsen vil åbne for diskussion og nytænkning af de normalitetsforståelser, som det velfærdsprofessionelle arbejde med anbragte børn i skolen baserer sig på.

Projektet, der er delt mellem Københavns Universitet og Professionshøjskolen UCC, forankres på Institut for Medier, Erkendelse og Formidling.

Stephanie Kim Löbl: Det interkulturelle aspekt i sprogfagene med fokus på begynderdidaktik. Hvordan forstår fransklærere i folkeskolen den kulturformidlende opgave?
Projektet vil gennem en lærerkognitionsundersøgelse se på dels hvordan fransklærere forstår og anvender begrebet interkulturel kommunikativ kompetence (IKK) beskrevet i de nye vejledninger fra 2014 dels hvordan de vil koble det kulturelle aspekt med det sproglige i franskundervisningen. På baggrund af undersøgelsen vil projektet præsentere strategier for implementering af IKK i franskundervisningen i 5.-7. klasse.

Projektet, der er delt mellem Københavns Universitet og Professionshøjskolen UCC, forankres på Institut for Engelsk, Germansk og Romansk.

Stine Saaby Bach: Skolens eksistensbetingelser for elever med social angst
Projektet undersøger skolens eksistensbetingelser for børn med social angst. Dette sker i tre trin. Først en strukturanalyse, der problematiserer en social normalitet af netværk og selvpræsentation, der stiller bestemte krav til de individer, skolen producerer. Dernæst en biografisk analyse af socialt angste børns oplevede skoleliv. Endeligt en samlet analyse, der kobler struktur og individ i skolen som medierende niveau, så
det udledes, hvornår og hvordan lidelsen konflikter med skolens rammer.

Projektet, der er delt mellem Københavns Universitet og Professionshøjskolen UCC, forankres på Institut for Medier, Erkendelse og Formidling.