22. november 2007

Essayistik om krig – fakta eller manipulation?

Essaygenren er blevet brugt som platform for kritiske refleksioner over krig og terrorisme fra den første Golfkrig til terrorangrebet den 11. september 2001. I sin ph.d.-afhandling ’Vidner og dommere – ny dansk kritisk essayistik om krig og terrorisme’ tegner Rasmus Øhlenschlæger Madsen et dobbeltportræt af det kritiske essay som genre.

I afhandlingen undersøger Rasmus Øhlenschlæger Madsen Klaus Rifbjergs, Suzanne Brøggers, Carsten Jensens og Jens Christian Grøndahls kritiske essayistik, og en af hans hovedpointer er, at essayister gerne iscenesætter sig som privilegerede vidner til de begivenheder, de skriver om – samtidig med at de også optræder som dommere.

Masser af spændende vinkler

Afhandlingen lægger op til en lang række forskellige diskussioner, og følgende vinkler kunne eventuelt have interesse for medierne og befolkningen:

  • Den danske intellektuelle debat om krig og terrorisme fra den første Golfkrig til i dag
  • Kritiske essayisters forskellige strategier i forhold til postmodernitetens udfordringer. Hvordan og hvorfra skriver man personligt og engageret om krigs- og terrorbegivenheder, man fortrinsvist har adgang til via mediernes gengivelse
  • Forfatterens forpligtelser eller mangel på samme i forhold til den offentlige debat
  • Domstolen som en analogi for det kritiske essay. Det er markant at danske kritiske essayister konsekvent iscenesætter sig som både vidner og dommere i deres respektive essays. Ved en domstol ville dette personsammenfald mellem vidner og dommere underminere domstolens troværdighed, men hvad betyder det i forhold til kritiske essayisters ageren i den offentlige sfære?
  • Det kritiske essay som en genre, der placerer sig mellem journalistikkens virkelighedsforankring og litteraturens formeksperimenterTil toppen

Forsvar

Det offentlige forsvar for Rasmus Øhlenschlæger Madsens afhandling ’Vidner og dommere – ny dansk kritisk essayistik om krig og terrorisme’ finder sted fredag den 23. november 2007 kl. 13 (præcis) i lokale 22.0.11 på Det Humanistiske Fakultet, Njalsgade 120 (nye KUA), 2300 København S.

Et antal eksemplarer af afhandlingen er fremlagt til gennemsyn og hjemlån i Det Kgl. Biblioteks information på Københavns Universitet Amager og til gennemsyn på Det Kgl. Biblioteks læsesal Øst, Diamanten samt på Institut for Nordiske Studier og Sprogvidenskab, Det Humanistiske Fakultet, Njalsgade 120, 2300 København S.

Kontakt

Rasmus Øhlenschlæger Madsen, Institut for Nordiske Studier og Sprogvidenskab, Det Humanistiske Fakultet, Tlf., mobil: 61 30 36 26, e-mail: madsen.rasmus@gmail.com Til toppen