12. februar 2009

Politisk retorik deler danskere og indvandrere op i 'os' og 'dem'

KOMMUNIKATION

I de sidste 30 års debat om den muslimske indvandring har danske politikere ofte opdelt muslimske indvandrere og danskere i 'os' og 'dem' og stillet muslimsk og dansk kultur op som hinandens modsætninger. Denne særlige 'os' og 'dem'-retorik har været stærkt styrende for den politiske udvikling og haft negative konsekvenser for den offentlige mening om ”de fremmede”.

Det konkluderer Brian Arly Jacobsen i sin ph.d.-afhandling "Religion som fremmedhed i dansk politik". Men der er ifølge ph.d.-stipendiaten ikke meget nyt i den retorik, som er blevet anvendt i debatten om den muslimske indvandring; i sin afhandling dokumenterer Brian Arly Jacobsen nemlig, hvordan danske politikere fra begge fløje fremstillede de russiske jøder, der kom til landet i begyndelsen af 1900-tallet, i lige så stigmatiserende 'dem' og 'os'-vendinger som de muslimske indvandrere i nyere tid.

Politiske konstruktioner

Ifølge Brian Arly Jacobsen består 'dem' og 'os'-retorikken – selv om den ofte lyder ”naturlig”– af sociale konstruktioner, som er skabt gennem politiske kampe; dansk kultur og jødisk eller muslimsk kultur er, siger han, ikke naturgivent hinandens modsætninger.

Rafqi Dahlgren, Flickr.- Fortællingerne om fx de indvandrede muslimer er konstrueret ud fra en politisk virkelighed, som spejler tidens dominerende samfundsfortællinger. De kommunistiske systemers sammenbrud sidst i 1980’erne er et godt eksempel: Der blev der skabt rum for en ny politisk modpol, en ny politisk fortælling, som handler om værdier og kultur, siger Brian Arly Jacobsen og fortsætter:

- 'Vi' konstruerer så et forsvar for forestillingen om 'vores' kulturelle enhed over for 'dem', de andre, i dette tilfælde de indvandrede muslimer. Dermed kommer hele debatten til at handle om 'vores' identitet, om dansk kulturs overlevelse.

På hovedet i Rigsdagstidendes og Folketingstidendes arkiver

Brian Arly Jacobsen er nået frem til sine resultater ved at sammenligne omtalen af jøder i Rigsdagstidende 1903-45 og omtalen af muslimer i Folketingstidende 1967-2005, og det er intet mindre end en videnskabelig nyskabelse: Hverken i Danmark eller internationalt er politiske debatter om jøder og muslimer i to historiske perioder blevet analyseret før.

- Der er naturligvis store forskelle på de to religiøse minoritetsgrupper: Muslimerne er indvandret i relativt stort tal i løbet af de sidste 40 år og fra vidt forskellige steder i verden, mens jøderne har en århundredlang historie i Danmark med en løbende indvandring fra få områder, fortæller Brian Arly Jacobsen og slutter:

- Ikke desto mindre har begge grupper altså oplevet at blive rubriceret som den absolutte modpol til de særligt ”danske værdier” af politikerne under debatter i Folketinget – enten som en trussel for den danske økonomi og arbejdskraft og/eller som en kulturel og national trussel.

Kontakt

Hvis du vil vide mere om afhandlingen, kan du kontakte adjunkt Brian Arly Jacobsen.

Du kan også læse mere om forskningen på Institut for Tværkulturelle og Regionale Studier.