5. september 2012

Amerikanske film påvirker politiske og kulturelle diskurser i efterkrigstidens USA

Film

Rasmus Chr. Andersen, ph.d.-studerende på Institut for Engelsk, Germansk og Romansk (Engerom), født 1976. Cand. mag. i dansk og engelsk fra Københavns Universitet; studier i amerikansk litteratur og film ved UC Berkeley. Har tidligere undervist ved SDU og Rysensteen Gymnasium.

Hvad handler dit projekt om?Rasmus Chr. Andersen

- Om hvordan etniske storbykvarter (ghettoer, barrioer, Chinatowns) er blevet fremstillet i amerikansk film siden 1960'erne; og om hvordan disse fremstillinger indgår i bredere politiske og kulturelle diskurser om globalisering, immigration og det multikulturelle samfunds udvikling i efterkrigstidens USA.

Hvorfor er det vigtigt/spændende?

- Fordi det forsøger at skabe en ny forståelse af filmmediets stedlige dimension og, i særdeleshed, af filmens ”rolle” som skildrer og fortolker af amerikanske storbyers materielle og sociale organisering i en periode præget af gennemgribende urbane forandringer.

Hvad er din motivation for at skrive en ph.d.?

- Jeg søgte om et stipendium, fordi det gav mig mulighed for at fordybe mig i et område, jeg brænder for. Derudover giver ph.d.-uddannelsen nogle friheder, man ikke finder mange andre steder på det danske arbejdsmarked, fx at rejse et år til udlandet og arbejde med sit projekt i førende fagmiljøer.

Kontakt

Hvis du vil vide mere om projektet, kan du kontakte ph.d.-stipendiat Rasmus Christian Andersen.

Emner