3. februar 2012

Karen Blixen læst i lyset af Kierkegaard

Litteratur

Mads Bunch er ph.d.-studerende på Institut for Nordiske Studier og Sprogvidenskab (INSS), født 1974. Mag.art. i nordisk litteratur med konferensen "Årtusindeskiftets yngre realisme", der senere blev til bogen "Samtidsbilleder" på Dansklærerforeningens forlag. Mads var fra 2006 til 2011 ansat som dansk lektor ved University of British Columbia, Vancouver, Canada.

Hvad handler dit projekt om?Mads Bunch

Projektet ”Reading Blixen in the light of Kierkegaard” handler om Søren Kierkegaards betydning for Karen Blixens forfatterskab. Blixen var meget optaget af Kierkegaard gennem hele sit liv. Interessen førte bl.a. til fortællingen Ehrengard, som er en modfortælling til Kierkegaards ”Forførerens Dagbog.”

Hvorfor er det vigtigt/spændende?

Projektet er spændende, fordi to af Danmarks mest internationalt anerkendte forfattere kobles sammen og emner som pseudonymitet, narration, køn, tragik og komik diskuteres og afdækkes. Afhandlingen skrives på engelsk, hvorved forbindelsen mellem disse to store forfatterskaber også bliver tilgængelig for et internationalt publikum.

Hvad er din motivation for at skrive en ph.d.?

En ph.d. er essentiel, hvis man som mig er fuldt og fast indstillet på at gå forskervejen, og det er samtidig en fremragende mulighed for at fordybe sig i et emne.

Kontakt

Hvis du vil vide mere om ph.d.-afhandlingen, kan du kontakte ph.d.-studerende Mads Bunch.