4. april 2013

Urbane stednavne i den københavnske byrum

Stednavne

Line er ph.d.-studerende på Afdeling for Navneforskning, Nordisk Forskningsinstitut, født 1982. Cand.mag. i dansk fra Københavns Universitet med speciale i stednavne udsat for stilistisk-retorisk analyse.

Hvad handler dit projekt om? Line Sandst

- Jeg undersøger urbane stednavne i København. Dvs. jeg undersøger samtlige navne (typer) inden for nogle afgrænsede områder – navne på veje, pladser, butikker, barer osv. Jeg er især interesseret i, hvordan navnene forholder sig til hinanden, (hvordan) skaber de sproglige rum, og hvad er motivationen bag navngivningen?

Hvorfor er det vigtigt/spændende?

- Det er nærmest en menneskelig grunddrift at spørge, hvorfor tingene hedder, som de gør. I Danmark ved vi mere om stednavne før 1600-tallet (give-and-take), end vi ved om helt unge urbane stednavne. Derfor giver mit projekt både ny viden samtidig med, at jeg undersøger det moderne menneskes fortolkning af den virkelighed, vi befinder os i, da jeg mener, det kan aflæses i navnebrugen.

Hvad er din motivation for at skrive en ph.d.?

- Jeg glædes og overraskes konstant over, hvorfor tingene hedder, som de gør. Jeg synes simpelthen, stednavne er sjove! Menneskets subjektivt forankrede sprogliggørelse af den fysiske verden og måden, hvorpå stednavnet nedarves til yngre generationer i tilsyneladende betydningsløshed, fascinerer mig gang på gang.

Kontakt

Hvis du vil vide mere om projektet, kan du kontakte ph.d.-stipendiat Line Sandst.