5. januar 2010

I digterisk dialog med fotografiet

Litteratur og medier

Den visuelle kunst har altid været en stor inspirationskilde for digterne, og digternes møder med billedkunsten – helt tilbage fra Homer – er da også velbeskrevet i faglitteraturen.

Person med kameraI nyere tid er det især fotografiet, som har inspireret mange digtere, men den digteriske dialog med fotografiet fylder meget lidt i litteraturhistorien. Det råder Andrew Miller, Københavns Universitet, nu bod på med sin ph.d.-afhandling 'Apostrophes to Light', hvor han tager denne oversete litterære undergenre under behandling.

Ifølge Andrew Miller er den digteriske dialog med fotografiet radikalt forskellig fra andre litterære behandlinger af visuel kunst, fordi de digtere, der beskæftiger sig med fotografiet, opfatter det som mere og andet end bare en repræsentation af et motiv; motivet kommer så at sige til live i nuet gennem fotografiet, og digteren beskriver det møde, som finder sted mellem den poetiske fortæller og motivet.

Kontakt

Hvis du vil vide mere om afhandlingen, kan du kontakte videnskabelig assistent Andrew David Miller.

Du kan også læse mere om forskningen på Institut for Engelsk, Germansk og Romansk.