25. september 2008

Litteratur er mere end ord og bogstaver

LITTERATUR

En roman eller et digt består af ord, der er sat sammen af bogstaver. Og det er dem, som skaber betydningen for os læsere. Sådan tænker de fleste af os nok. Men ifølge ph.d.-stipendiat Torben Jelsbak er mange andre forhold som fx bogens format og layout, papirets kvalitet og typografien også med til at danne den betydning, vi læsere får ud af det litterære værk.

Torben Jelsbak har derfor i sin ph.d.-afhandling Avantgardefilologi og teksttransmission forsøgt at udvikle et udvidet tekstbegreb – den såkaldte tekstur – som netop tager højde for både mediets og materialets betydning for litterære teksters måder at kommunikere på.

Avantgardelitteratur og internettet

- I min afhandling tager jeg udgangspunkt i avantgardelitteratur fra de første årtier af det 20. århundrede: futurismen, dadaismen og konstruktivismen. Avantgarden var en tværæstetisk bevægelse, som ville ophæve grænserne mellem kunstarterne og forene kunst med livspraksis – et projekt som ikke mindst kom til udtryk i et intenst arbejde med selve bogmediet.

- Digtere, billedkunstnere og typografer arbejdede sammen om nye tekstgenrer og medier, typografiske digte, billedbøger, fotomontager og uafhængige tidsskrifter og udfordrede hermed gængse opfattelser af, hvad litteratur kan være, og hvordan tekster kan se ud, forklarer Torben Jelsbak.

Men Torben Jelsbaks tekstbegreb er ikke kun af historisk interesse og for særligt litteraturinteresserede; det er i høj grad relevant for samtidslitteraturen og for internettets hypertekster, som vi er storforbrugere af i dag:

- Når vi sidder og læser en tekst på nettet, er vi jo ikke i tvivl om, at den udgøres af mere end bogstaver eller sprog i snæver forstand: vi kan klikke på links og blive ført andre steder hen og måske endda se billeder og animationer. Det er altså ikke kun ordene og bogstaverne, som skaber tekstens betydning. Omgivelserne er i den grad medskabere, slutter Torben Jelsbak.

Du kan læse mere om forskningen på Institut for Nordiske Studier og Sprogvidenskab.