29. oktober 2008

Ung, sej, flersproget - og orn'ligt god i skolen

Minoritetsunge

Kan man både være sej teenager med minoritetsbaggrund og street credit blandt kammeraterne i kampsportsklubben - og gå op i at vise, at man er den velfungerende og ambitiøse elev i skolen? Ja, det kan man, siger Lian Malai Madsen.

I sin ph.d.-afhandling Fightere og Outsidere - sproglige praksisser, sociale identiteter og sociale relationer blandt storby-unge i en kampsportsklub, gør Lian Malai Madsen op med fordommen om, at minoritetsbørns "perkerdanske" og rå attitude altid er udtryk for generel modstand mod skole og skolearbejde:

Børn med bokseudstyr- Min undersøgelse peger på, at opfattelsen af minoritetsunge som et socialt problem, som kan løses ved, at de unge tilpasser sig voksne flertalsdanske normer, er unuanceret. Deltagerne i min undersøgelse er eksempler på unge mindretalsdanskere, som evner at udnytte alle de sproglige og kulturelle resurser de har til rådighed, til at navigere mellem ungdomskulturelle og skolefaglige krav. De integrerer det at være en del af en ung, sej, maskulin venskabsgruppe med en positiv holdning til skolearbejdet, siger Lian Malai Madsen

"Engelsk til et orn'ligt trettental"

Afhandlingen Fightere og Outsidere bygger på en sproglig og etnografisk undersøgelse af samtaler og fællesskaber blandt børn og unge på Nørrebro. Her har Lian Malai Madsen igennem 10 måneder fulgt 16 piger og drenge mellem 10 og 15 år i en kampsportsklub. Hun har observeret i klubben, interviewet de unge medlemmer og optaget deres samtaler. Sammensætningen af klubbens unge medlemmer er, ligesom befolkningssammensætningen på Nørrebro generelt, meget blandet. Deltagerne i undersøgelsen har mange forskellige sproglige og kulturelle resurser til rådighed.

De kan sagtens finde på at bruge hiphop-amerikansk, arabiske besværgelser og vulgære fornærmelser i en stavekonkurrence. Og drengene praler med terminsprøvekarakterer (som er i toppen) og diskuterer danskopgaver på et dansk som det, der har inspireret det karikerede talesprog i udsendelser som "Yallahrup færgeby". Som en af drengene udtrykker det i en samtale: "jeg taler engelsk til et orn'ligt trettental". De unge drenge er dog netop ikke som karikaturerne i julekalenderen. De bruger blandt andet den sproglige stil sammen for at vise, at de er skolekloge på en gadesmart og ikke-nørdet måde.

Hvis du vil vide mere om afhandlingen, kan du kontakte Lian Malai Madsen.

Du kan også læse mere om forskningen på Institut for Nordiske Studier og Sprogvidenskab.