27. marts 2008

Learning by doing - vejen frem for virksomhedsskribenter

Sprog

Hvordan lærer en ingeniør eller en datalog, som ikke har skriveredskaber med i sin faglige bagage, at skrive de rapporter, manualer og tilbud, der er en væsentlig del af arbejdet i en videnstung virksomhed?

SkrivemaskineIfølge Katrine Dahls nye ph.d.-afhandling 'Lærende skribenter – læring gennem respons i organisationenes kollaborative skrivning' er det ikke de meget udbredte og kostbare skrivekurser, medarbejderne lærer at skrive af, men først og fremmest deres kolleger; de komplekse tekster bliver nemlig til i et løbende, uformelt samarbejde mellem kollegerne, som sparrer og giver respons undervejs i skriveprocessen. Og det er den sociale skrivepraksis, som Katrine Dahl undersøger i sin ph.d.-afhandling.

Det konkrete slår det abstrakte

- Problemet med mange skrivekurser er, at de tager udgangspunkt i det enkelte individs læring, og at de videregiver idealer for gode tekster og skriveprocesser, som kan være vanskelige at leve op til, når man kommer tilbage på sit arbejde, hvor man ikke er alene om at bestemme, hvordan teksten skal skrues sammen eller arbejdsprocessen forløbe, fortæller Katrine Dahl og fortsætter:

- Ved at få og give konkret respons på tekster har en skribent mulighed for at danne sig erfaringer om organisationens normer og kvalitetskriterier for tekster, mens han eller hun deltager i de almindelige arbejdsopgaver. Det er altså arbejdet, ikke læringen, som er det væsentligste formål, og det er præcis det, som gør respons i den daglige skrivning til en afgørende resurse.

Men det er en resurse, virksomhederne ofte behandler lidt tilfældigt, og det betyder, at det tit er de samme medarbejdere, som deltager i skriveprocessen undervejs. Det er et problem, fordi tekster har godt af flere forskellige synsvinkler. 

Hvordan bliver rapporterne bedre?

Katrine Dahl slår til lyd for, at virksomhederne arbejder med deres responskultur. Hun har på baggrund af et projekt i it-virksomheden KMD, som har dannet grundlag for afhandlingens konklusioner, en række konkrete anbefalinger til, hvordan de fleste videnstunge organisationer kan forbedre skrivekulturen:

•  Arbejd med læring af skrivning gennem respons i praksis
•  Giv den uformelle respons mere tid og opmærksomhed
•  Skab et kollegialt miljø, hvor det er naturligt at søge uformel respons
•  Øg fokus på respons som læringsressource i det formelle review
•  Bak op om udarbejdelsen og brugen af dynamiske responsguides
•  Synliggør skrivning som kompetence og respons som værktøj
•  Vær åben for kritik og forslag til forbedringer af eksisterende praksis

Læs mere om forskningen på Institut for Medier, Erkendelse og Formidling.