29. maj 2008

Oprejsning til halvfjerdserlitteraturen

Litteratur

1970’erne var et gyldent årti for litteraturen’. Sådan indleder Erik Svendsen sit kapitel om 70’erne i Dansk Litteraturs Historie fra 2007. Hermed er han med til radikalt at omvurdere den periode, der ellers gennem firserne og halvfemserne skiftevis er blevet stemplet som ’betonmarxistisk’ og ’narcissistisk’ – og som et årti uden sans for det æstetiske.

I sin ph.d.-afhandling ’De virkelige halvfjerdsere’ bidrager Louise Zeuthen fra Det Humanistiske Fakultet på Københavns Universitet yderligere til denne vurdering. Ph.d.-afhandlingen giver ikke alene en bedre forståelse af de tematikker, der har været så overeksponerede i beskrivelsen af halvfjerdserne. Louise Zeuthen bidrager også som noget nyt med en beskrivelse af det æstetisk nybrydende ved periodens kunst og litteratur.

BogstakBrøgger og Thorup under lup

Med afsæt i den amerikanske filosof Judith Butlers performativitetsteori præsenterer Louise Zeuthen en genlæsning af det senere så udskældte og forkætrede årti – primært med afsæt i værker af forfatterne Kirsten Thorup og Suzanne Brøgger. En af afhandlingens væsentligste pointer er at vise, at disse forfatterskabers måde at anvende krop, køn og seksualitet som æstetisk strategi på stadig er aktuel i den litteratur, der bliver skrevet i dag.

Arven fra halvfjerdserne i nutidig litteratur

Afhandlingen er delt op i to overordnede områder. I Louise Zeuthens genlæsning af Kirsten Thorup og Suzanne Brøggers værker, undersøger hun, hvordan de to forfatteres livtag med henholdsvis realisme og bekendelse kan ses som en forløber for den udforskning af grænsen mellem virkelighed og fiktion, autenticitet og selviscenesættelse, som man ser i den nyere litteratur fra halvfemserne og nullerne.

Derudover er det hensigten, at afhandlingen skal bidrage til indførelsen af en teori og metode, som kan bidrage til en mere nuanceret beskrivelse, ikke kun af den nyere danske litteraturs tematikker, men også af dens æstetiske nydannelser.

Du kan læse mere om forskningen på Institut for Nordiske Studier og Sprogvidenskab.