20. februar 2008

Tid på grønlandsk

sprog

I det grønlandske sprog findes der ikke bøjningsendelser, der indikerer tempus. Det gør der på fx dansk og engelsk, og manglen på bøjningsendelser, der indikerer tempus, er derfor et stort problem for folk, der vil lære grønlandsk – for hvordan kender man så forskel på fortid, nutid og fremtid?

Kvinde fra GrønlandDet er et af de spørgsmål, ph.d.-stipendiat Naja Trondhjem forsøger at give svar på i sin afhandling ’Markering af tid i grønlandsk sprog med særligt fokus på fortid’. Afhandlingen er en beskrivelse af tempus i grønlandsk.

Mangelfulde lærebøger

Netop markering af tid og det at kunne genkende og anvende tidsmarkører i grønlandsk har skabt mange problemer og frustrationer for studerende, der lærer grønlandsk som fremmedsprog. Især fordi der i de eksisterende lærebøger er en mangelfuld beskrivelse af grønlandsk grammatik.

Over for disse mangelfulde lærebøger står komplicerede lingvistiske beskrivelser, der kun er forståelige for lingvister, og som de studerende ikke kan forstå og bruge. Der mangler derfor noget midt imellem, og det er det ’midt imellem’, Naja Trondhjem i sin afhandling forsøger at finde. Det gør hun vha. en undersøgelse af sproget, der er baseret på aktuelle mundtlige og skriftlige data. Data, der kan danne grundlag for en grundig beskrevet lærebog i grønlandsk.

Kontakt

Hvis du vil vide mere om afhandlingen, kan du kontakte lektor Naja Blytmann Trondhjem.

Du kan også læse mere om forskningen på Institut for Tværkulturelle og Regionale Studier.