29. april 2008

Vi danskere elsker engelsk - eller hvad?

SPROG

Danmark oplever, ligesom resten af verden, en massiv sproglig påvirkning fra USA, og mange sprogforskere forsøger at undersøge, hvordan danskerne opfatter den store engelske indflydelse på deres sprog. Men er det overhovedet muligt at sammensætte en undersøgelse, som fuldstændig afdækker danskernes holdning til engelsk?

Det sætter ph.d.-stipendiat Jacob Thøgersen spørgsmålstegn ved i sin afhandling 'Hør dog hvad de siger – at undersøge danskernes holdning til engelsk', som både er en undersøgelse af danskernes holdning til engelsk og en problematisering af fænomenet holdningsundersøgelser:

TV med amerikansk flag på skærmen- Jeg forsøger at lade være med at konkludere, men i stedet at pege i retning af nogle mønstre, som jeg mener at kunne se i min undersøgelse. Jeg er skeptisk over for meget håndfaste konklusioner, så kunsten er at sige noget væsentligt på baggrund af min undersøgelse – men på den anden side ikke sige så meget, at der ikke er mere at diskutere. Jeg vil med andre ord gerne have interviewpersonernes forbehold med, fortæller Jacob Thøgersen.

Tendenser og mønstre

Ifølge Jacob Thøgersen er der en tendens til, at hans informanter måler alle andre sprog i forhold til engelsk, og at de opfatter engelsk som udtryk for modernitet og internationalisme.

Ph.d.-afhandlingen bygger på dybdeinterview med 49 informanter fra forskellige samfundslag, men Jacob Thøgersen nøjes altså ikke med at registrere svarene; han analyserer bl.a. også, hvordan informanterne forstår interviewets spørgsmål forskelligt, hvilke forhåndsopfattelser de kommer til interviewet med og viser, hvor vigtigt det tilsyneladende er for dem at vise, at de kan se både fordele og ulemper ved de store problemstillinger.

Han demonstrerer dermed, hvor kompliceret det er at indfange, hvad informanterne egentlig mener om de spørgsmål, de bliver konfronteret med.

- Det betyder på den anden side ikke, at en holdningsundersøgelse ikke kan sige noget vigtigt, men at de firkantede og unuancerede holdninger, undersøgelser normalt viderebringer, ikke kan retfærdiggøres videnskabeligt. Det er nødvendigt at tage hensyn til samspillet mellem interviewer og informant i selve interviewsituationen, inden man uddrager noget af interviewet, slutter Jacob Thøgersen.

Hvis du vil vide mere om afhandlingen, kan du kontakte Jacob Thøgersen.

Du kan også læse mere om forskningen på Sprogforandringscentret.