3. april 2008

Bliv på skolebænken og lær engelsk udtale

Sprog og læring

Hvis du opholder dig længe nok på de danske skolebænke og læser engelsk på universitetet, kan du blive du lige så god til engelsk udtale som studerende, der har læst og boet i England i flere år. Sådan lyder den overraskende konklusion i en ph.d.-afhandling af Hanne Pernille Andersen.

Lærer ved tavle- Min undersøgelse viser, at det at bo i et fremmed land ikke automatisk fører til en bedre udtale. Der er ingen nævneværdig forskel mellem de engelskstuderende, der aldrig har boet i England, og de studerende, som har lært engelsk ved at bo i England i en årrække; de to grupper var lige gode til at udtale de engelske vokaler, forklarer Hanne Pernille Andersen og fortsætter:

- Den gængse opfattelse er ellers, at det giver en bedre udtale at opholde sig blandt de indfødte i længere tid. Men det ser ikke ud til at være tilfældet.

Mindre kontakt giver dårligere udtale

Ud over de to grupper studerende, som Hanne Pernille Andersen har haft under lup, har hun også undersøgt udtalen hos en tredje gruppe, som består af voksne danskere, der ikke har fået noget ekstra engelsk input ud over det, alle danskere får i det almindelige uddannelsessystem.

- Og denne sidste gruppe var markant dårligere til at udtale de engelske vokaler end de to grupper universitetsstuderende. Så her kan man konkludere, at både den mere teoretiske og den mere direkte tilgang til sproget, som de to grupper studerende har praktiseret, giver bedre udtale end den begrænsede kontakt med sproget, danskere normalt har.

Læs mere om forskningen på Institut for Engelsk, Germansk og Romansk.