11. august 2009

Passer din ordbog kulturelt til dig?

SPROG

En ordbog er ikke bare en ordbog. Det betyder også noget, hvor i verden ordbogens bruger er placeret, hvilke sociale relationer brugeren har, og hvad ordbogen skal bruges til. Betydningen af ord er kulturelt meget varierede og fx afskedsfrasen ’hej, hej, vi ses’ skaber nok forskellige forventninger alt efter den kulturelle kontekst, og ordbogens leksikalske opslag er ikke så entydige og standardiserede, som man skulle tro.

Saihong Li Rasmussen har i sin ph.d.-afhandling ”Semantic-Pragmatic Information in Dictionaries Used by Chinese and Danish Learners of English: A Comparative Study” undersøgt, hvordan brugerne vurderer en række tosprogsordbøger i engelsk-dansk og engelsk-kinesisk. Brugerne tilkendegiver i spørgeskemaundersøger og interviews, at de i vidt omfang er mere interesserede i at få oplysninger om ordenes praktiske, kontekstuelle anvendelse (pragmatik) end om deres indlejrede betydninger (semantik). Den leksikale betydning af ordene bør derfor suppleres af ex. noter om ordenes anvendelse, illustrationer, eksempler og brug af div. kategorier for at anvendelsen optimeres.

Kulturelt ligger det danske og engelske sprog tæt op ad hinanden, mens kinesisk er indlejret i en helt anden kultursfære. Det betyder dog ikke, at dansk og engelsk er direkte oversættelige, og der er stadig brug for nogle kontekstuelle forklaringer til at supplere opslagene. Udarbejdelsen af opslagene på de forskellige sprog skal dog alle tænkes særskilt.

VerdenskortFra universalopslag til kulturelt differentierede ordbøger

Engelske og amerikansk-engelske ordbøger har i vidt omfang opereret med ensartede standarder for, hvordan tosprogsordbøger er udformet. Forestillingen om en ’universal’ leksikalsk formidling har dog tilsidesat en praktisk brugsorienteret tilgang til sprogtilegnelse, og på trods af brugernes meget forskellige kulturbaggrunde har man i ordbøgerne henvendt sig på samme måde til alle sproggrupper. Meget få ordbøger er lavet med øje for de sproglig og kulturelle forhold, der er i oversættelseslandene, og Saihong Li Rasmussens undersøgelser viser også, at de udvalgte ordbøger ikke afviger fra disse standarder. Saihong Li Rasmussen siger:

”All foreigners have thus been treated alike; far more important than their cultural specificity is the overriding fact of their being non-English and non-English-speaking. This idea needs to be challenged and dismantled. Dictionaries must start to pay attention to the linguistic and socio-cultural contexts of the language learner”.

Undersøgelser i et bredt kulturelt perspektiv

Saihong Li Rasmussens undersøgelser er de første, der analyserer anvendelsen af ordbøger i et bredt kulturelt perspektiv. Tidligere undersøgelser har hovedsageligt været fokuserede på indoeuropæiske sprog, og ved at inddrage kinesisk uddybes forståelsen for, hvorledes det kontekstuelle niveau kan udbygges og raffineres yderligere.

Forhåbentligt kan det også medføre, at ordbogsredaktørerne med tiden kan enes om nogle fælles kriterier for opbygningen af ordbøger for at lette anvendelsen for brugerne. Som Saihong Li Rasmussen formulerer det:

“…Every time a learner picks up a new dictionary it is necessary to master the preliminary matter explaining how the information is presented. It should be easy to establish a consistent criterion for users, if lexicographers could reach an agreement”.

Du kan læse mere om forskningen på Institut for Engelsk, Germansk og Romansk.