27. maj 2008

Baggesen på tysk afslører en moderne kritisk kosmopolit

Litteratur

Den danske forfatter Jens Baggesen er en klassiker – der ikke bliver læst! Men han burde blive det ifølge ph.d.-stipendiat Anna Sandberg.

Hendes forskning kaster lys over en række af Baggesens værker, som litteraturhistorien helt op til midten af det 20. århundrede har henvist til mørket. Det handler om den tyske del af forfatterskabet – skrevet i perioden 1803-1809 – der på grund af samtidens nationalideologiske historieskrivning er blevet overset af forskningen men ikke desto mindre afslører en hidtil næsten ukendt samfundskritisk og eksistentielt tvivlende Jens Baggesen, der diskuterer med især tysk romantik og filosofi.

Jens Baggesen”Når de tyske tekster inddrages, kommer et kulturkritisk og politisk forfatterskab til syne”, skriver Anna Sandberg i afhandlingen. 

Afhandlingen har fået titlen En grænsegænger mellem oplysning og romantik – Jens Baggesens tyske forfatterskab 1803-1909. ’Grænsegængeren’ Jens Baggesen skrev på både dansk og tysk, var bosat i flere europæiske lande og var i en periode af Danmarks historie med en stærkt spirende nationalisme fortaler for en kosmopolitisk patriotisme og en mand, der så sig selv mere som verdensborger end som dansker. En mand med en tankegang i en tid, der har relevans og paralleller til vor egen globaliserede og samtidig fremmedfjendske tid.

Ud af Labyrinten: den skeptiske oplysningstænker

Jens Baggesens bedst kendte værk er den dansksprogede rejseroman Labyrinten fra 1792, der er præget af oplysningsoptimisme. Det er Anna Sandbergs tese, at Baggesen modificerer sin oplysningstro i den tyske periode. I det tiår han skriver til de tysksprogede læsere og oplever, hvordan denne del af forfatterskabet ikke bliver værdsat i hans fødeland Danmark, bliver han skeptisk og desillusioneret både over tidens politiske og åndelige udvikling. Man kan derfor se hans forfatterskab udvikle sig fra utopisk til apokalyptisk digtning, skriver Anna Sandberg.

Hvis du vil vide mere om afhandlingen, kan du kontakte Adjunkt Anna Sandberg.

Du kan også læse mere om forskningen på Institut for Engelsk, Germansk og Romansk.