5. september 2012

Politiske italesættelser af blasfemiparagraffen

Film

Signe Engelbreth Larsen er ph.d.-studerende ved Institut for Tværkulturelle og Regionale Studier (ToRS), født 1980. Cand.mag. i religionsvidenskab ved Aarhus Universitet. Skrev speciale om debatten om Theo van Goghs film Submission.

Hvad handler dit projekt om? Signe Engelbreth Larsen

- Om parlamentariske begrundelser for og imod afskaffelsen af blasfemiparagraffen i hhv. 1920'erne, 1970'erne og 2000'erne med fokus på skiftende koblinger af blasfemi og social identitet.

Hvorfor er det vigtigt/spændende?

- Fordi vi i Danmark bliver ved med at diskutere blasfemi. Debatterne viser, at blasfemiparagraffen skifter betydning i forskellige historiske og politiske kontekster. I 1920'erne blev blasfemi betragtet som uciviliseret. Det var uværdigt at forhåne andre
menneskers religion. I dag argumenteres der ofte for, at det at være blasfemisk er en integreret del af vores kultur.

Hvad er din motivation for at skrive en ph.d.?

- En interesse i den måde hvorpå blasfemi italesættes i samtiden. I midten af 00’erne
begyndte politikere med vidt forskellig ideologisk baggrund at indskrive det blasfemiske i deres politiske og kulturelle selvforståelse. Jeg er interesseret i, hvad der går forud for dette. Hvornår og hvorfor beskrives blasfemikeren som en social afviger, og hvornår og hvorfor begynder man at omtale blasfemikeren som en del af det danske ”selv”?

Kontakt

Signe Engelbreth Larsen er ph.d.-stipendiat på ToRS.