10. april 2012

Fattigdomskulturer i 1700-tallets urbane Danmark

HISTORIE

Peter Wessel Hansen var ph.d.-stipendiat på Saxo-Instituttet, født 1977. Cand.mag. i historie 2006 med et speciale om religiøs almissegivning i oplysningstidens Danmark. Fra 2006 til 2010 ansat som it-arkivar på Rigsarkivet og Københavns Stadsarkiv.

Hvad handler dit projekt om?Peter Wessel Hansen

Mit projekt handler om følelser og overlevelsesstrategier hos middelstandens fattige, ca. 1750-1850. Jeg er interesseret i den skam og det ærestab, nogle følte fattigdommen var forbundet med, men jeg undersøger også, hvad middelstandens fattige og deres medborgere gjorde for at undgå fattigdommen. På den måde søger jeg at belyse middelstandens normer og værdier omkring 1800.

Hvorfor er det vigtigt/spændende?

De fattiges historie kan fortælle os om samfundets normer og fællesskaber. I 1700-tallet var fattigdom ikke et marginalt problem. Det sociale sikkerhedsnet var så ringe, at selv relativt velstående mennesker var i risiko for at blive fattige, når de blev for gamle eller syge til at arbejde. De fattige afspejler med andre ord stort set alle lag og aspekter af samfundet.

Hvad er din motivation for at skrive en ph.d.?

Arbejdet med udforskningen og ikke mindst formidlingen af historien. Men lige så vigtigt er det, at graden efterhånden er en forudsætning for stillinger på universiteter, museer og arkiver.

Kontakt

Hvis du vil vide mere om projektet, kan du kontakte Peter Wessel Hansen.