6. februar 2013

PÅ RET KURS - Produktion af ekskriminelle gennem ophold på udslusningspension

Pædagogik

Nanna Koch Hansen, ph.d.-studerende på Institut for Medier, Erkendelse og Formidling, afdeling for Pædagogik, født 1982. Cand.mag. i pædagogik fra KU med et speciale omhandlende Kriminalforsorgens tiltag med alternativ afsoning med familiebehandling.

Hvad handler dit projekt om? Nanna Koch Hansen

- Mit projekt handler om Kriminalforsorgens ’udslusning’ af dømte gennem overførsel fra fængsel til udslusningspensioner. Projektets ambition er at undersøge de pædagogiske metoder, hvorigennem identiteten som ’ekskriminel’ kaldes frem, og jeg følger gennem et feltarbejde, hvordan disse identitetstilbud tages op, afvises og/eller forhandles i et samspil mellem beboere og personale.

Hvorfor er det vigtigt/spændende?

- Man kan lære meget om et samfund ud fra de måder, hvorpå det behandler sine svageste, og frihedsstraffen fortjener derfor, som den skrappeste af vort samfunds sanktionsformer, stor bevågenhed. Efter min mening er der desuden behov for mere kvalitativ viden om alternativer til fængselsstraf.

Hvad er din motivation for at skrive en ph.d.?

- Jeg har en nysgerrighed på området og ser det som et stort privilegium at få mulighed for at fordybe mig i både forsknings- og undervisningsopgaver.

Kontakt

Hvis du vil vide mere om projektet, kan du kontakte ph.d.-stipendiat Nanna Koch Hansen.