3. februar 2012

Politiske kommentatorer framer den politiske debat

Framing

Mette Bengtsson er ph.d.-studerende på retorik på Institut for Medier, Erkendelse og Formidling (MEF), født 1980. Cand. mag. i retorik i 2007 med et speciale, der handlede om brugen af framing i dansk politisk debat. Dvs. hvordan der implicit i politikeres betegnelser, metaforer og lignende kan ligge en argumentativ orientering.

Hvad handler dit projekt om?Mette Bengtsson

Mit projekt handler om politiske kommentatorer. Inden for de seneste 10 år er der kommet flere af dem, og de spiller en stadig større rolle. Amerikanske forskere kalder politiske kommentatorer for den femte statsmagt, men der er stadig stort set ingen forskning om politiske kommentatorer i en dansk kontekst.

Hvorfor er det vigtigt/spændende?

Det er vigtigt at undersøge, hvordan politiske kommentatorer påvirker den måde, vi som borgere taler om og tænker på politik. Politiske kommentatorer har ofte fokus på politikernes strategi og taktik. Et fokus, som er uheldigt for den politiske debat, fordi det fjerner fokus fra indholdsmæssige diskussioner.


Hvad er din motivation for at skrive en ph.d.?

Jeg vil gerne levere forskning, der forholder sig kritisk til, hvordan den politiske debat foregår. Min motivation er muligheden for at komme med et indspark, der kan være med til at ændre debatten herhjemme i en mere positiv retning.

Kontakt

Hvis du vil vide mere om ph.d.-projektet, kan du kontakte ph.d.-studerende Mette Bengtsson.