26. januar 2010

Du bestemmer altså ikke selv ... Eller gør du?

INDIVID OG SAMFUND

Diskussionerne om det autonome menneske er til stede overalt i samfundslivet: Hvornår handler man fuldstændigt ansvarligt og selvbestemmende – hvis man overhovedet nogensinde gør det.

Det frie og selvbestemmende menneske er en grundpille i velfærdssamfundet, og den enkeltes ansvar for sit eget liv er et konstant emne for debat. Dette kom bl.a. til udtryk i regeringens kampagne om det personlige ansvar, der blev genoplivet i 2008, og for ganske nyligt i diskussionen om den kriminelle lavalder, hvor børns ansvar for egne handlinger igen blev omdrejningspunkt i en politisk strid.

Den tyske filosof, Theodor Wiesengrund Adorno, der i dag er kendt som en af den kritisk teoris grundlæggere, mente, at netop dette autonome individ, som det moderne samfundsideal hylder, langt hen ad vejen blot forbliver en idealforestilling. Dette problem er emnet, som ph.d.-studerende Per Jepsen tager op i sin afhandling: ’Adornos kritische Theorie der Selbstbestimmung’.

Afhandlingen indeholder bl.a. en socialfilosofisk kritik af begrebet om det autonome eller selvbestemmende individ. Det autonome individ er nemlig ikke blot centralt i diskussionen af etik og moral i nyere tids filosofi og samfundsdebat, men det udgør også en fundamental del af det moderne samfunds selvforståelse. Derfor er individualiseringen, forstået som en frisættelse af det autonome individ, grundlæggende for de gængse sociologiske og filosofiske beskrivelser af det moderne. 

- Dette er ligeledes en af grundene til, at der så ofte i den politiske og samfundsmæssige debat appelleres til forestillingen om det selvbestemmende – og dermed det selvansvarlige og medansvarlige – individ, siger Per Jepsen og tilføjer: - Ideen er styrende i såvel intellektuelle som politiske og offentlige debatter. Især i en tid, hvor de klassiske institutioner og autoriteter har mistet deres magt. Hvem bestemmer så? Individet?

Per Jepsen konkluderer i sin afhandling, at individets selvbestemmelse er stærkt begrænset. Afhandlingen fremsætter på baggrund af en analyse af Adornos filosofi en problematisering af subjektets autonomi. Det gør den blandt andet ved at undersøge nogle af de grundlæggende træk ved det moderne samfund. Er socialiseringen med til at frigøre os, eller er den blot med til at genskabe ufrihedens dårligdomme? Dette spørgsmål undersøges i diskussion med en række nyere filosofiske teorier om frihed og autonomi.

Du kan læse mere om forskningen på Institut for Medier, Erkendelse og Formidling.