13. august 2008

Fra natursyn til miljøhensyn

MILJØ

Sprøjtemidler, gylletanke, affaldssortering, fiskekvoter og spildevandsforurening er gennem de seneste årtier blevet fast integrerede begreber i de danske medier og i danskernes bevidsthed. Danskernes natursyn og forhold til naturen har undergået en lang række forandringer, og det er det fænomen, Palle Bøgelund Petterson beskæftiger sig med i sin ph.d.-afhandling 'Naturen, danskerne og filmene'.

I afhandlingen, der er skrevet på Det Humanistiske Fakultet på Københavns Universitet og er blevet til i et samarbejde med Det Danske Filminstituts Museum & Cinematek, redegør Palle Bøgelund Petterson for udviklingen af den ikke-fiktive kortfilm og dokumentarfilmen i Danmark fra 1929 til 1973. Med filmene som udgangspunkt forsøger Palle Bøgelund Petterson at finde frem til danskernes bagvedliggende holdning til og forståelse af natur, dyreliv og miljø.

- Jeg er overbevist om, at en nations meninger eller holdninger til bestemte problematikker og temaer vil komme til udtryk i film, fordi film er et produkt af den kultur, de er opstået i, siger Palle Bøgelund Petterson blandt andet om afhandlingens udgangspunkt.

SkovIkke kun naturfilm

Til arbejdet har Palle Bøgelund Petterson udvalgt 575 film, der dog ikke alle har været natur- eller dyrefilm.

- Jeg har erfaret, at natur- og dyrefilm ikke altid er de bedste film at studere, hvis man vil vide noget om, hvordan folks holdning til naturen har forandret sig over tid. I langt de fleste tilfælde er disse film for deskriptive. Jeg har derimod fundet, at især film om landbrug, rejser og jagt, hvor natur og dyrelivet er noget sekundært, er mere anvendelige. Det betyder ikke, at jeg ikke har studeret naturfilm, jeg har bare fundet de andre subgenrer mere givende, fortæller han.

Med sin afhandling viser Palle Bøgelund Petterson, hvordan man på blot 45 år kan tale om flere forskellige perioder, der viser vidt forskellige holdninger til naturen. I hvert fald når man ser på de holdninger, der bliver udtrykt i filmene.

Du kan læse mere om forskningen på Institut for Medier, Erkendelse og Formidling.