6. oktober 2008

At være 'dansk' og 'muslimsk' er noget man lærer i skolen

IDENTITET

Hvordan bliver lille Muhammed og lille Clara castet som henholdsvis ‘etnisk-muslimsk' og ‘etnisk dansk-kristen'? Og hvad betyder denne religiøst-kulturelt orienterede kategorisering for deres muligheder for at bidrage fagligt og for deres indplacering på den sociale og faglige rangstige?

Den problematik er Mette Buchardt dykket ned i i sit ph.d.-projekt Identitetspolitik i klasserummet - 'Religion' og 'kultur' som viden og social klassifikation - studier i et praktiseret skolefag. Det er religionsundervisningen i folkeskolen, der er udgangspunktet for Mette Buchardts forskning. Afhandlingen viser, at i skolens religionsundervisning bliver en kategorisering ud fra forskellig 'religion' brugt synonymt med forskellig 'kultur', og det hænger sammen med, hvordan eleverne klassificeres socialt.

Xtream_iReligion som klasse

Mette Buchardt har i forbindelse med sin forskning observeret to forløb på to skoler i Københavns kommune, hvor undervisning i kristendom og islam indgik. Gennem lydoptagelser af lærere og elevers tale om undervisningens faglige indhold i klasseværelset, registreringer af klassens praksisser, interviews med lærere og elever og spørgeskemaer til forældre er Mette Buchardt nået frem til, at religionsundervisning i folkeskolen producerer 'religion' - ikke som fromhed, men som identiteter og at disse identiteter hierarkiseres socialt:

- Religion [bliver] mulig at forstå som en klasseproducerende praksis, der har et vitalt institutionelt liv i noget, der netop ikke kan betragtes som en religiøs institution i formal forstand, men som en statslig uddannelsesinstitution og som sådan indlejret i samfundsmæssige struktureringer, konkluderer Mette Buchardt.

Kontant

Hvis du vil vide mere om afhandlingen, kan du kontakte adjunkt Mette Buchardt.

Du kan også læse mere om forskningen på Institut for Medier, Erkendelse og Formidling.