4. december 2009

Indblik i bylivets soundtracks

Urban lyd

Når interessen falder på byens lyd, er det ofte i form af støjgener. Men ud over af og til at være til gene er byens lyd i det hele taget en vigtig del af vores oplevelse af det omkringliggende miljø.

I sin ph.d.-afhandling argumenterer Jacob Kreutzfeldt for en fornyet opmærksomhed på lydmiljøer i takt med at vores lydlige omgivelser i stigende grad designes. Under overskriften akustisk territorialitet præsenterer han i afhandlingen en række metoder til at beskrive og analysere lydmiljøer og demonstrerer med en analyse af et japansk byrum, at lydmiljøanalysen kan sætte ord på væsentlige elementer af det moderne byrums karakter og definition.

Photo: slearyeyed86, Flickr.Teorier afprøvet i Japan

Et vigtigt afsæt for lydmiljøanalysen er den canadiske komponist og musikpædagog R. Murray Schafers arbejde. Schafer, der særligt er inspireret af medieteoretikeren Marshall McLuhan og komponisten og kunstneren John Cage, har udviklet flere metoder til registrering, beskrivelse, analyse, vurdering og design af lydmiljøer, og i sin afhandling præsenterer Jacob Kreutzfeldt en grundig læsning af Schafers udgivelser i forbindelse med hans World Soundscape Project.

I et afsluttende analysekapitel afprøver Jacob Kreutzfeldt lydanalysens metoder på et forstadsområde i udkanten af Osaka i Japan. Jacob Kreutzfeldt har i to perioder boet i Japan, første gang i halvandet år, og han fortæller om mødet med de japanske bymiljøer:

- De japanske bymiljøer har et frugtbart materiale for den gentænkning af lydmiljøanalysen, der er afhandlingens projekt. Jeg oplevede, at forestillingen om lydlandskabet her måtte suppleres af en opmærksomhed på akustisk territorialisering, dvs. på måder hvormed byens folk former byens rum via lyd. Al der højttalerlyd, der kendetegner moderne japanske byer, ledte min opmærksomhed hen på, at lyd skaber sociale rum - ikke kun i Japan, men overalt i verden, forklarer han.

Kreutzfeldts casemateriale bruges som en drivkraft for udviklingen af metoder til analyse af urbane lydmiljøer.

Kontakt

Hvis du vil vide mere om afhandlingen, kan du kontakte postdoc Jacob Kreutzfeldt.

Du kan også læse om forskningen på Institut for Kunst- og Kulturvidenskab.