29. oktober 2008

Kroppen tænker også

SPROG OG KOGNITION

Kognition er et begreb, der har at gøre med vores evne til at opfatte og erkende verden. I kognitiv terapi, som er en ofte benyttet metode i psykologien og terapien, arbejder man derfor bl.a. med klienternes erkendelsesprocesser.

I en ph.d.-afhandling fra Det Humanistiske Fakutet på Københavns Universitet beskæftiger stipendiat Thomas Wiben Jensen sig med, hvilke kognitive virkemidler vi gør brug af, når vi taler sammen. Som case har Thomas Wiben Jensen fokuseret på parterapisamtaler, hvor han har optaget og senere udskrevet fire parterapisessioner med to forskellige par.

Med sin forskning skaber han et billede af, hvordan kognition udfolder sig i almindelig samtale.

Brud med traditionen

At fokusere konkret på den sproglige ageren (her parterapien) mellem mennesker er en ny måde at udforske kognitive processer på, og Thomas Wiben Jensen udfordrer med sin forskning to forskellige og modsatrettede traditioner. På den ene side den kognitivistiske tradition, hvor man fokuserer på laboratorietilgangen. Her måles de kognitive processer ud fra en teoretisk problemstilling, og kontekst og sociale rammer i en given situation udelukkes. På den anden side den konstruktivistiske tradition hvor man i højere grad fokuserer på situationer fra 'virkeligheden', hvilket gør, at fokus er på konteksten og de sociale roller, mens kognitionen til gengæld er udeladt.

De to traditioner har aldrig rigtig talt sammen indtil nu, hvor Thomas Wiben Jensen har kombineret dem. Han tager udgangspunkt i virkeligheden og parterapisessionerne, men inddrager samtidig kognitionen ved at undersøge, hvordan vi bruger vores hukommelse og følelser til at skabe en fælles forståelse.

Mentale og kropslige følelser

Thomas Wiben Jensens parterapi-analyser viser, at følelser både er et biologisk, kropsligt fænomen, men at følelser samtidig er afhængige af og udvikler sig i forhold til en social kontekst. Fx viser hans undersøgelse, at følelser smitter - hvilket latter er et godt eksempel på. Når man griner, inviterer man en anden part til at deltage, og det bliver akavet og mærkeligt, hvis invitationen ikke bliver taget op.

Afhandlingens resultater er oplagt læsning for samtaleterapeuter, der kan bruge den som inspiration i forhold til, hvordan deres patienter agerer. Derudover baner resultaterne vejen for at sammentænke det mentale med det sociale ved at undersøge kognition i virkelige situationer.

Læs om forskningen på Institut for Nordiske Studier og Sprogvidenskab.