30. januar 2008

Dansk forsvarsdebat i lyset af krigen mod terror

POLITIK OG SAMFUND

Er Danmark i stand til at føre en forsvarspolitik på grundlag af en demokratisk debat, der lever op til klassisk forsvarspolitisk logik – forstået som det, der befinder sig i skæringspunktet mellem det væbnede forsvar, udenrigspolitik og nationale interesser? Eller kan staten kun periodevis leve op til det krav, fordi debatten formes af partiernes ideologier og fokuserer på vælgernes umiddelbare behov og krav?

Sådan lyder de centrale spørgsmål, som ph.d.-stipendiat Kjeld Hald Galster stiller i sin afhandling ”Protecting Democracy: Danish Defence Debate in Times of Change”

SoldaterDebatten i en tid med krig mod terror

Forsvarsdebatten i vor tids krig mod terror udgør det aktuelle omdrejningspunkt for Kjeld Hald Galsters undersøgelse af sammenhængen mellem demokratiet, debatten og den løbende forsvarspolitik:

Kjeld Hald Galster hævder, at i en tid, hvor demokratiet er præget af asymmetriske trusler, indirekte forholdsregler, politisk enighed og topmoderne militær teknologi, leverer den nye og voksende gruppe af akademiske eksperter, der deltager i den politiske forsvarsdebat, en tiltrængt forklaring og formidling mellem borgerne og myndighederne:

- Debatten i denne periode har været vidtrækkende og deltagelsen mangesidig. Professionelle, offentligheden, og politikerne har alle bidraget, og et stigende antal ’uafhængige akademiske eksperter’ har beriget debatten betragteligt, idet de har etableret sig som et tiltrængt transmissionsled mellem borgerne og myndighederne, siger Kjeld Hald Galster.

Tre andre cases leverer stof til Kjeld Hald Galsters konklusioner om dansk forsvarsdebat: årtiet før Første Verdenskrig, den semi-pacifistiske Folkeforbundsperiode og NATO-tilslutningen.

Kontakt

Hvis du vil vide mere om afhandlingen, kan du kontakte Kjeld Hald Galster på mail
kejld@galster.dk.

Du kan også læse mere om forskningen på SAXO-instituttet.