24. marts 2009

Demokrati er en gave fra Dalai Lama

DEMOKRATI

Blot to måneder før den tibetanske åndelige leder Dalai Lama gæstede København, udkom en ph.d.-afhandling om Dalai Lama og det tibetanske eksilsamfund. Afhandlingen tager afsæt i, hvordan Dalai Lama både står for religiøst lederskab og demokratisk tankegang - to ting, vi i Vesten ikke umiddelbart opfatter som forenelige.

Eksiltibetanere anser ganske enkelt demokrati for at være en gave fra deres åndelige og politiske leder Dalai Lama - og det er disse eksiltibetanske ideer om, hvad demokrati er, afhandlingen handler om:

Dalai Lama- Min afhandling udforsker forestillinger og forhandlinger om, hvad en tibetansk version af demokrati er og kan være. For eksiltibetanere har demokrati antaget status af at være en gave fra den fjortende Dalai Lama. Det er en fortryllet gave - en gave besjælet med Dalai Lamas guddommelighed, skriver ph.d.-stipendiat Trine Brox i forordet til sin afhandling The Enchanted Gift of Democracy

Trine Brox påpeger det paradoksale i, at det er tibetanernes religiøse tro på Dalai Lama, som har legitimeret demokratiske reformer i eksilsamfundet. Den position, Dalai Lama har i det tibetanske samfund, er nærmest guddommelig. Derfor har han en enorm indflydelse, og når han taler til sit folk, er han både religiøs vejleder og politisk ordfører. Eksiltibetanere, som Trine Brox har talt med, oplever ham som selve arkitekten bag en eksiltibetansk modernitet.

Modernisten Dalai Lama

Trine Brox har udført feltarbejde i tibetanske bosættelser i Nord- og Syd-Indien og her interviewet eksiltibetanere, der hævder at leve i dette tibetanske 'eksil-demokrati' - takket være deres "top level modern" leder Dalai Lama, som en tibetansk pige, Kunchok Dolma, siger. Hende har Trine Brox også citeret for følgende udsagn, her frit oversat fra engelsk:

- Jeg tror ikke, nogen her ville kunne indføre dette regeringssystem, hvis ikke det var, fordi de havde fået det i gave. Måske er der andre, der ville have ment, at vi skulle have demokrati, men det ville ikke blive sådan en succes! Det ville tage meget længere tid. "Jeg skænker jer demokratiet", sagde han (Dalai Lama, red.), og straks blev det sat i gang. Men hvis nogen anden havde sagt, at vi skulle indføre demokrati, så ville det have taget år, 20, 30 ...

Ifølge Trine Brox synes eksiltibetanere at være enige om pointen i pigens udsagn: at når der skal ske radikale ændringer i det tibetanske samfund, så skal de dikteres fra oven - i alle ordets betydninger. Kommer der forslag nedefra, vil ingen tibetaner lytte.

Kontakt

Hvis du vil vide mere om afhandlingen, kan du kontakte adjunkt Trine Brox.

Du kan også læse om forskningen på Institut for Tværkulturelle og Regionale Studier.

Emner